Bibliografia
Okładla dla

Gender equality in the EU in 2009 - SummaryWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2010
Liczba stron34


Przesłanki Płeć

Równość szans kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem i priorytetową zasadą Unii Europejskiej. Unia odgrywa w tym zakresie jedną z głównych ról. Od lat siedemdziesiątych przyjęto znacząca ilość regulacji prawnych. W życie weszło 13 Dyrektyw dotyczących zatrudnienia i rynku pracy, zabezpieczenia społecznego oraz urlopu rodzicielskiego. Na skalę światowa jest to najbardziej rozpowszechnione prawodawstwo promujące równość płci. Równolegle z ustawodawstwem Unia Europejska stworzyła inne instrumenty przeciwdziałania nierównościom, czyli zasad gender mainstreaming i inne środki na rzecz awansu społecznego kobiet.
W ciągu ostatnich dekadach poczyniono znaczący postęp w zakresie równości płci, jednak nierówności są nadal obecne, przeważnie na niekorzyść kobiet. Jeśli zasada równości płci ma być w pełni zrealizowana i wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Europy mają się cieszyć równymi prawami, to cały czas trzeba podejmować działania przełamujące stereotypy dotyczące płci, eliminujące nierówności w zarobkach, zwalczające przemoc oraz zwiększające udział kobiet w procesie podejmowania decyzji.
Działania Komisji Europejskiej na rzecz równości płci przedstawione zostało w "Mapie drogowej na rzecz Równości Płci 2006-2010" i mają być kontynuowane wraz z przyjęciem strategii w 2010 roku.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
INTRODUCTION

1. PERCEPTIONS OF GENDER EQUALITY IN THE EUROPEAN UNION
1.1 Europeans think gender inequality is widespread
1.2 Gender inequality is felt to be less widespread than 10 years ago
1.3 Experiences of gender inequality tend to occur at a society level
1.4 Sexist stereotypes occur mostly in the workplace
1.4.1 Opinion is divided on the issue of men working in child care sectors, such as day nurseries
1.5 Implementing changes: areas for prioritisation

2. GENDER EQUALITY IN DIFFERENT AREAS OF LIFE
2.1 Reducing gender-based violence
2.2 Reducing the gender pay gap
2.3 Reducing poverty amongst women
2.4 Taking priority measures to increase the number of working women
2.5 Positions of responsibility: why they are less accessible to women
2.5.1 Women are not less interested than men in holding responsibility positions
2.5.2 Women have less freedom because of their family responsibilities
2.5.3 The business community is dominated by men who do not have sufficient confidence in women

3. FIGHTING GENDER INEQUALITY: THE ROLE OF THE EU
3.1 Decisions made jointly within the European Union are preferred
3.2 More efforts could probably be made to combat gender inequality
3.3 Most Europeans agree that progress has already been made
3.4 Actors that have contributed most to gender equality
CONCLUSION
TECHNICAL SPECIFICATIONS