Bibliografia
Okładla dla

Gender Equality and Descent Work. Good practices at the workplace.Wydawca International Labour Organisation,
Genewa, 2004
ISBN92-2-116992-8
Liczba stron121


Przesłanki Płeć

Publikacja ta, która jest pierwszą częścią podręcznika nt. gender mainstreaming w środowisku pracy przygotowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy, przedstawia wybór praktyk promujących równość płci. Praktyki te pokazują jak instytucje tworzące Międzynarodową Organizację Pracy - instytucje rządowe, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców (i otoczenia biznesu) - działają na rzecz równości płci w swoich strukturach i działaniach. Zarówno kolektywnie, jak i pojedynczo:
- rozwijają polityki i programy na rzecz równości płci skierowane do kobiet i mężczyzn
- promują równą udział i reprezentację kobiet i mężczyzn w ciałach decyzyjnych oraz w procesie tworzenia strategii
- wspierają zmiany na rzecz równości szans pracowników i pracownic w zatrudnieniu i na rynku pracy.
(fragment Wstępu)


SPIS TREŚCI
Acknowledgements
Acronyms


Part I Introduction and analysis
Introduction
The building blocks of gender equality in the world of work
1 A multisectoral approach to gender equality in legislation, policies and strategies
2 Policies and planning for gender equality
3 Use of sex-disaggregated data and information
4 Use of gender expertise, strategically placed
5 Gender-specific actions
6 Building knowledge and capacity on gender equality
7 Strategic partnerships
8 Participatory approaches


Part II The 25 good practices
Good Practice 1 Asia–Pacific Region
Promoting gender equality among trade unions at the regional level
Good Practice 2 Bangladesh
Addressing gender equality in a rural development project
Good Practice 3 Canada
Empowering women in a male-dominated trade union
Good Practice 4 Colombia
Matching talents and creating opportunities
Good Practice 5 Dominica
The value of partnership
Good Practice 6 Estonia
Gender equality in national employment policy
Good Practice 7 Honduras
Vocational education as an instrument for promoting gender equality
Good Practice 8 Indonesia
Promoting women’s entrepreneurship in small and medium enterprises
Good Practice 9 Jordan
A special work contract for migrant domestic workers
Good Practice 10 Malaysia
Bridging the gender digital gap
Good Practice 11 Mali
Information and training on women workers’ rights
Good Practice 12 Malta
Planning for equality
Good Practice 13 Mexico
Gender-equitable access to employment through tailored vocational training
Good Practice 14 Nepal
Promoting women’s entrepreneurship at the local level
Good Practice 15 Nepal
Promoting gender equality through social dialogue
Good Practice 16 Norway
Mobilising female talent
Good Practice 17 Norway
Bringing fathers into the picture
Good Practice 18 Philippines
Enabling women’s businesses to flourish
Good Practice 19 Russian Federation
Social dialogue for gender equality
Good Practice 20 Sahel
Pools of gender experts in Burkina Faso, Mali, Mauritania and Senegal
Good Practice 21 South Africa
Gender data and analysis in the Child Labour Action Programme
Good Practice 22 Tanzania
A Gender Mainstreaming Tool for the world of work
Good Practice 23 United Kingdom
Empowering women through a diversity strategy
Good Practice 24 United States of America
Promoting gender equality in international workers’ solidarity
Good Practice 25 United Kingdom / United States
Gender equality and diversity in staffing


Bibliography
Annex
Questionnaire for identifying ‘good practices’ on gender mainstreaming