Bibliografia
Okładla dla

Gender Equality and Decent Work. Selected ILO Conventions and Recommendations Promoting Gender Equality.Wydawca International Labour Organisation,
Genewa, 2006 i 2012
ISBN978-92-2-119256-5
Liczba stron187
Link do zaktualizowanej wersji z 2012 r.

Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równości  należało do fundamentalnych zasad działania Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) od momentu, w którym organizacja została założona, czyli od 1919. Te wartości stały się także integralną częścią Agendy na rzecz Godnej Pracy (Decent Work Agenda), w której mówi się o promowaniu godnych warunków pracy definiowanych między innymi poprzez wolność, równość, bezpieczeństwo i godność ludzką. Wszyscy zatrudnieni mają prawo do godnej pracy, nie tylko ci zatrudnieni w obszarze formalnej ekonomii, także osoby samozatrudniające się, pracujące dorywczo lub w strefie ekonomii nieformalnej, dotyczy to również osób - najczęściej kobiet - pracujących w sferze troski lub wykonujących prace domowe. Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy w równym stopniu dotyczą kobiet i mężczyzn, z wyjątkami dotyczącymi praw macierzyńskich i ról reprodukcyjnych. Niestety, nadal jest obserwowalna różnica zarówno w prawach krajowych, prawie międzynarodowym jak i w praktyce codziennej w traktowaniu praw obu płci na rynku pracy. Jednym z poważniejszych zaniedbań jest niski poziom świadomości w zakresie równouprawnienia na rynku pracy, zatem istotnym narzędziem prewencji dyskryminacji i wzmacniania równości płci będzie zapewnienie dostępu do informacji i wiedzy w zakresie równości i praw pracowniczych. Niniejsza publikacji stanowi właśnie jeden z elementów procesu zapewniania dostępności.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND RIGHTS

• Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), and Recommendation (No. 90)
• Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 and Recommendation (No. 111)
• Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), and Recommendation (No. 146)
• Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), and Recommendation (No. 190)
• Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87)
• Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)
• Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and Recommendation (No. 35)
• Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)<br>

MATERNITY PROTECTION, WORK AND FAMILY

• Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103), and Recommendation (No. 95)
• Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183), and Recommendation (No. 191)
• Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156), and Recommendation (No. 165)<br>

EMPLOYMENT PROMOTION

• Employment Policy Convention, 1964 (No. 122), and Recommendation (No. 122)
• Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommendation, 1984 (No. 169)
• Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142), and Recommendation (No. 150)
• Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158), and Recommendation (No. 166)

WORKING CONDITIONS

• Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89), Protocol of 1990 to the Night Work (Women) Convention (Revised), 1948
• Night Work Convention, 1990 (No. 171), and Recommendation (No. 178)
• Home Work Convention, 1996 (No. 177), and Recommendation (No. 184)
• Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175), and Recommendation (No. 182)
• Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981, and Recommendation (No. 164)

MIGRANT WORKERS

• Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), and Recommendation (No. 86)
• Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143), and Recommendation (No. 151)