Bibliografia
Okładla dla

Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie.Autor/-ka Inga Iwasiów
Wydawca Wydawnictwo W.A.B,
Warszawa, 2004
ISBN978-83-7414-540-4
Liczba stron268


Przesłanki Płeć

Pierwszy w Polsce zbiór wykładów na temat kulturowych, obyczajowych i praktycznych konsekwencji płci. Autorka analizuje teksty literackie, praktyki interpretacyjne, retorykę życia codziennego i nasze obyczaje w kontekście teorii feministycznych. Jej wykłady wykraczają poza ramy gatunku, zachowując wszystkie zalety komunikacji bezpośredniej – wykorzystują anegdoty, opisują prawdziwe spotkania ze studentami, zawierają także wątki autobiograficzne. Zgodnie z duchem współczesnej humanistyki łączą różne dyscypliny, zacierają granice między dyskursami, nie tracąc z oczu czytelnika. Godzą teorię z praktyką życiową i konkretnymi zastosowaniami, odwołując się przy tym do polskich realiów.
(informacja ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
WSTĘP:
O pisaniu i wykładzie

WYKŁAD I:
Czego pragniemy: "Gender" wobec "sexu"
1. Wypożyczalnia języka
2. Fetysze dyskursu
3. Kto jest inny?

WYKŁAD II:
O wrażliwości na płeć jako strategii lektury w krytyce literackiej
1. Uzasadnienia
2. Gender studies i badania historycznoliterackie
3. Od women studies do krytyki współczesności
4. Kilka punktów do zreinterpretowania
5. Co tracę, nie czytając genderowo
6. Postmodernizm i płeć męska literatury
7. Ankietowa futureska

WYKŁAD III:
Płeć skonstruowana
1. Związek "sex"-"gender" w teorii feministycznej
2. Gender i literatura po 1989 roku
3. Nikt się nie rodzi
4. Tożsamość odzyskana
5. Inność, queer, performatyw

WYKŁAD IV:
Przyjemność
1. Zakaz i nakaz
2. Trop niepoprawności

WYKŁAD V:
Płeć i autobiografia
1. Życie i tekst
2. Dysydenci, kobiety, kliniczna śmierć podmiotu
3. Tekst i życie
4. Ekonomia tekstu-życia

WYKŁAD VI:
Kobieca saga i potrzeba genealogii
1. Saga jako ekwiwalent uniwersalnego serialu
2. Ciotki, matki, czarownice
3. Suplement - antysaga albo rodzina to straszne miejsce

WYKŁAD VII:
Postkolonializm
1. Panorama teoretyczna
2. Pisanie-czytanie post(neo)kolonialne
3. Postetniczność po polsku

WYKŁAD VIII: Płeć i historia
1. Nowy historyzm: dylematy poznawcze
2. Anegdota albo lektura nowohistoryczna
3. Spisywanie historii
4. Powieściowe świadectwo historii lokalnej

WYKŁAD IX:
O niemożliwości czytania poza kategorią "gender" (recepcja Sarah Kane w Polsce)
1. Uwagi wstępne
2. Przeciw dziwaczności, w obronie wartości, z lekkim zainteresowaniem "nieszczęsną panną" - krytyka mieszczańska
3. W czyim to imieniu, w jakim pokoleniu - krytyka socjologiczno-kulturowa
4. Zrozumieć ten nieuleczalny skowyt - krytyka psychoanalityczna
5. Ona jest inna - krytyka spoza "archipelagu ąueer"
6. Megakrytyka albo mistrzowskie unieważnienie
7. Kilka nitek mojej interpretacji

WYKŁAD X: (nieobowiązkowy) Przestrzeń dla kobiet, przestrzenie kobiet -Uniwersytet (wystąpienie na Kongresie Feministycznym)

ANEKS: Wypowiedzi słuchaczek wykładów (fragmenty) Bibliografia tekstów wykorzystanych w książce Bibliografia ważniejszych publikacji naukowych autorki