Bibliografia

Celem tego raportu jest zwiększenie świadomości w zakresie wpływu jakie działania prowadzone na obszarach miejskich ma na równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet. Ma on również udowodnić, że osoby odpowiedzialne za miejskie planowanie i pośrednio z nim związane mogą znacząco wspierać kobiety w dochodzeniu do ich praw w obszarach polityki, gospodarki, polityki społecznej i edukacji.
Raport pokazuje, w jaki sposób planowanie miejskie może przyczyniać się do realizacji, na poziomie międzynarodowym, równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju, Deklaracją Pekińską i Platformą Działania, Konwencją w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji (CEDAW) i innych międzynarodowych inicjatywach.


SPIS TREŚCI
Disclaimer
Acknowledgements
Foreword
Boxes, Figures and Tables
Acronyms
Glossary
Executive Summary
1. Introduction to Gender and Urban Planning
1.1 Why is gender important in urban planning?
1.2 The different needs of women and men
1.3 Summary
2. Gender in Contemporary Urban Planning
2.1 Early beginnings: A male-dominated model emerges
2.2 Experiences of the colonies and developing countries
2.3 Development of ideas on gender in urban planning and their implementation
2.4 Summary
3. Recent Innovative Experiences in Gender and Urban Planning
3.1 Procedural aspects of urban planning
3.2 Substantive aspects of urban planning
3.3 Successes and challenges
4. Integrating Gender in a Renewed Approach to Urban Planning
4.1 Summary of issues
4.2 Integration
4.3 Concluding remarks
Appendix
Appendix 2
References