Bibliografia

Przewodnik powstał w ramach realizowanego obecnie przez Otwartą Rzeczpospolitą projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”. Projekt umożliwia nam kontynuowanie działalności polegającej na zwalczaniu aktów nienawiści w przestrzeni publicznej. Do podjęcia takich działań motywowała nas przede wszystkim smutna obserwacja, że w naszym kraju przejawy nienawiści nasilają się niemal bez przeszkód, bo spotykają się z nikłą na nie reakcją społeczeństwa, a zwłaszcza niedostateczną i nie dość zdecydowaną reakcją instytucji publicznych. Projekt powinien się przyczynić do zmiany tego stanu rzeczy, aktywizując obywateli i funkcjonariuszy takich instytucji.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Paula Sawicka
Wstęp / Introduction

Część 1. Zwalczanie przestępstw z nienawiści – aspekty praktyczne
Gerard Bah
Reakcja policji na przejawy mowy nienawiści w przestrzeni publicznej

Grzegorz Demel
Warsztaty wielokulturowe dla funkcjonariuszy policji – refleksje praktyka


Część 2. Charakterystyki przestępstw motywowanych nienawiścią wobec pięciu grup mniejszościowych
Joanna Talewicz-Kwiatkowska
Mowa nienawiści wobec Romów

Katarzyna Górak-Sosnowska
Przestępstwa motywowane nienawiścią wobec muzułmanów

Małgorzata Waszczuk
Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec Żydów

Joanna Synowiec
Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec czarnoskórych

Mirosława Makuchowska, Marianna Szczygielska
Przestępstwa z nienawiści motywowane uprzedzeniami na tle homofobii i/lub transfobii


Część 3. Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Karolina Marcinkowska
Projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”

Noty o autorach