Bibliografia

Kiedy w drugiej połowie lat sześćdziesiątych pojawił się w USA feminizm, nie zamierzano traktować go poważnie. Telewizja i prasa zadecydowały, że ma to być egzotyczna i zabawna efemeryda, jeszcze jedna przemijająca moda na fali wzburzonej i wciąż pączkującej kontrkultury. (...) Wielokrotnie ogłaszano jego koniec, powtarzając wciąż refren o nadejściu ery postfeministycznej. Rzeczywistości nie udało się jednak zakląć słowem. Feminizm przetrwał. (...) Przed dziesięciu laty polskie środowisko traktowałoby temat feminizmu jako egzotyczny i charakteryzujący kraje obfitości, w których "kobietom przewraca się w głowie" z braku poważniejszych problemów. Dziś mnożą się inicjatywy feministyczne, chociaż nadal wiele osób zapewne o tym nie wie.
(ze Wstępu)

WSTĘP
Część I ŹRÓDŁA FEMINIZMU Płeć a społeczeństwo Płeć a życie społeczne Kulturowe sygnalizatory płci Czynniki konserwujące system ról płciowych Ideologie zachowawcze Socjalizacja Kobiety a feminizm Kobiety niechętne feminizmowi Na drodze do feminizmu

Część II DZIEJE FEMINIZMU Pierwszy ruch kobiet (First Wave Feminism) Interludium (1920—1963) Lęk przed wolnością Syreni zew kobiecości Nowy ruch kobiet: feminizm (Second Wave Feminism) Świat nie chce matek: feminizm liberalny wkracza na scenę (1963—1967) Betty Friedan: The feminine Mustigue The woman in America Rewolucjoniści i rewolucjonistki: feminizm marksistowski? (1964—1968) Juliet Mitchell: Women: The longest revolution 109 Córki chcą zmienić świat: Women’s Liberation — wczesny feminizm radykalny (1964—1968) Women’s Liberation — początek drogi Joanne Cooke: Here’s to you, Mrs. Robinson Język i teorie wyzwolenia kobiet Grupy Poszerzania Świadomości Mass media lansują feminizm Feminizm a lesbizm Teoria krystalizuje się Kate Millett: Sexual politics Shulamith Firestone: The dialectic of sex Pierwsze sukcesy: ERA Feminizm zmienia społeczeństwo amerykańskie Poprawiać świat czy budować nowy: feminizm równości i feminizm różnicy (1970—1980) Sukcesy feminizmu liberalnego w latach 70. Feminizm radykalny zmienia oblicze Adrienne Rich: Compulsory heterosexuality and lesbian existence Susan Brownmiller: Against our will Ku wywyższeniu kobiecości Juliet Mitchell: Psychoanalysis and feminizm Dorothy Dinnerstein: The murmaid and the Minotaur Nancy Chodorow: The reproduction of mothering Mary Dały: Beyond God the Father Mary Dały: GynjEcology Feminizm socjalistyczny szuka tożsamości Kobieta z „nową świadomością” 207 Przeciw sobie: siostrobójcze walki (1980—1992) Kontruderzenie Kampania antypornograficzna Postfeminizm? Wnuczki wyruszają na podbój świata: feminizm siły (lata 90.) Naomi Wolf: Fire with fire Christina Hoff Sommers: Who stole feminism?

Część III TYPY FEMINIZMÓW – IDEOLOGIE FEMINISTYCZNE Co to jest ideologia? Struktura analiz Feminizm liberalny Poglądy (ideologia) Dokumentacja Obraz społeczeństwa: opis, wyjaśnienie przyczynowe (teoria), ocena Aksjologia Metody działania i organizacja Cele i programy Feminizm radykalny Poglądy (ideologia) Dokumentacja Teoria społeczna Fakty i ich interpretacje (obraz społeczeństwa) Aksjologia Metody i organizacja Cele i programy Feminizm socjalistyczny Poglądy (ideologia) Dokumentacja Teoria społeczna Fakty i ich interpretacje Aksjologia Metody działania i organizacja Cele Feminizm kulturowy Poglądy (ideologia) Dokumentacja Teoria i fakty (obraz świata) Aksjologia Metody działania i organizacja Cele i programy Feminizm siły (Power feminism) Poglądy (ideologia) Dokumentacja Obraz świata — fakty i ich interpretacje Aksjologia Metody działania i organizacja Cele i programy

Część IV FEMINIZM CZY FEMINIZMY? To co wspólne w feminizmie Typologie Perspektywy Wskazówki bibliograficzne Uwagi wstępne Opracowania ogólne Ujęcia systematyzujące Ujęcia historyczne Podręczniki do women’s studia i informatory feministyczne Feminizm liberalny Feminizm radykalny Okres Ruchu Wyzwolenia Kobiet (Women's Liberation) Okres późniejszego feminizmu radykalnego Feminizm socjalistyczny Feminizm kulturowy Postfeminizm? Feminizm siły Krytyka feminizmu Indeks osób