Bibliografia

Pozycja Feminizm i Radykalizm wśród ruchów społecznych i perspektyw krytycznych, efekt konferencji, która pod tym samym tytułem odbyła się w dniach 2-3 marca 2008 roku na Uniwersytecie Szczecińskim, to pozycja niezwykła na polskim rynku wydawniczym. Ma ona na celu przedstawienie szerszej publiczności refleksji dotyczącej problemów feminizmu, zwłaszcza jego usytuowania w kontekście ruchów i teorii radykalnych. Teksty w niej zamieszczone starają się odpowiedzieć na pytanie czy możliwe jest zniesienie dyskryminacji kobiet, męskiej dominacji bez zniesienia innych form opresji, dominacji?

Feminizm i Radykalizm ma przyczynić się do wyjścia z politycznego i ideologicznego getta teorii radykalnej oraz ruchów radykalnych, zapobiec ich marginalizacji oraz utrudnić wypaczenia jakim poddani zostają teoretycy/teoretyczki i aktywiści/aktywistki radykalnych ruchów emancypacyjnych zarówno w prasie naukowej, jak i w sferze publicznej zdominowanej przez jednomyśl prawicową.
(z noty Redaktorek na stronie internetowej Gender Studies UW)

SPIS TREŚCI

Jerzy KOCHAN - Feminizm: między humanistyka a polityką

I. DIAGNOZA SYTUACJI
Bartosz MACHALICA - Ruch socjalistyczny wobec emancypacji kobiet
Katarzyna SZUMLEWICZ - Trudny dialog feministek i lewicy
Aleksandra SEKLECKA - Propaganda feministyczna, czyli postulaty feminizmu w polskich mediach
Piotr ANTONIEWICZ - Strategie działania ruchu alterglobalistycznego

II. OD RUCHÓW SPOŁECZNYCH DO DZIAŁAŃ POLITYCZNYCH
Joanna WYDRYCH - Radykalne ruchy kontestacyjne a kobiety- na przykładzie alterglobalizmu
Marta TRAWIŃSKA - Konstruowanie przestrzeni dla funkcjonowania ruchu anarchofeministycznego - separatyzm i spójna wizja tożsamości czy queerowy parasol?
Karolina JANKOWSKA - Kobiety w zrównoważonym rozwoju - od emancypacji separatystycznej do gender mainstreaming. Przełom w ruchu kobiecym

III. KONTROWERSJE PRAWNE
Wanda NOWICKA - Wyzwania feminizmu w Polsce
Piotr SZUMLEWICZ - Genderowa polityka społeczna
Ewa MAJEWSKA - Płeć, prawo i pożadanie. Feministki o seksualności
Jan SOWA - Trzecia fala na mieliźnie - kobieta w towarowej logice późnego kapitalizmu

IV. ARTYSTYCZNE IMPLIKACJE
Ewa Małgorzta TATAR - Ewa Partum. Prywatne/publiczne: kobieta a naród/kobieta a społeczeństwo
Kamila WIELEBSKA - Venus ex machina. Na nieoczekiwanym szlaku pożądania
Aleksandra KOŚ - Obraz poza przedstawieniem, Ku radykalnej restrukturyzacji