Bibliografia
Okładla dla

Feminizm europejski, demokracja parytetowa a polski ruch kobiet : socjologiczna analiza walki o równouprawnienie płciAutor/-ka Ewa Malinowska
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź, 2002
ISBN83-7171-398-3
Liczba stron232


Przesłanki Płeć

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Problematyka
Struktura pracy i koncepcja badawcza
Informacja o metodzie, materiałach i źródłach

Rozdział 1
Ruch feministyczny. Perspektywa teoretyczna i badawcza
1.1. Psychospołeczna i filozoficzna baza ruchu feministycznego
1.1.1. Feminizm i ruch feministyczny
1.1.2. Różnice czy tożsamość płci?
1.2. Ruch społeczny
1.2.1. Kilka uwag na temat pojęcia „ruch społeczny”
1.2.2. Teoretyczne podejścia do badania ruchów społecznych
1.2.3. Teoretyczne ramy pracy: uzasadnienie wyboru i prezentacja koncepcji ruchu społecznego Alain Touraine’a
1.2.4. Model ruchu społecznego Touraine’a w zastosowaniu do badania ruchów walczących o równouprawnienie płci

Rozdział 2
Ruch feministyczny drugiej fali
2.1. Ruch feministyczny – nowy ruch społeczny?
2.2. Analiza ruchu feministycznego drugiej fali w kategoriach ruchu społecznego
2.2.1. Nurt przyjmujący koncepcje równości płci – cel i przeciwnik ruchu, tożsamość aktora
2.2.2. Cel, przeciwnik i tożsamość aktora nurtu przyjmującego koncepcję różnic płci
2.2.3. Druga fala – walka kobiet czy ruch społeczny?
2.3. Geneza ruchu na rzecz demokracji równościowej
2.3.1. Ruch feministyczny w poszukiwaniu samowiedzy
2.3.2. Polityka jako obszar działania ruchu feministycznego

Rozdział 3
Europejski ruch na rzecz demokracji parytetowej
3.1. Organizowanie się ruchu
3.2. Równość praw kobiet i mężczyzn w koncepcji ruchu na rzecz demokracji parytetowej
3.2.1. Cel i przeciwnik ruchu
3.2.2. Tożsamość aktorów
3.3. Tożsamość płci w ujęciu ruchu na rzecz demokracji równościowej
3.3.1. Czy podmiot jest rodzaju nijakiego?
3.3.2. „Kobiety” jako podmiot polityczny, „kobieta” jako indywidualny podmiot demokracji
3.3.3. Pozytywna i negatywna tożsamość społeczna: zbiorowość kobiet walczących o równość bez poczucia dyskryminacji?
3.4. Czy ruch społeczny?

Rozdział 4
Polski ruch kobiet
4.1. Formowanie się polskiego ruchu kobiet
4.1.1. U podłoża polskiego ruchu kobiet: masowe organizacje kobiece w PRL, ruch „Solidarność” jako szkoła podmiotowości
4.1.2. Proces samoorganizacji kobiet w Polsce po roku 1989
4.1.3. Pluralizm ruchu kobiecego w III Rzeczypospolitej
4.1.4. Tożsamość aktorów, cele i przeciwnicy organizacji kobiecych aktywnych na lokalnej płaszczyźnie ekonomiczno-społecznej
4.2. Wybrane aspekty psychospołecznego kontekstu działań ruchu kobiet w Polsce pierwszej połowy lat 90.
4.2.1. Demokracja i jej atrybuty w świadomości społeczeństwa polskiego
4.2.2. Uczestniczki polskiego ruchu kobiet o zwiększeniu udziału kobiet w sprawowaniu władzy

Rozdział 5
Koncepcja działań polskiego ruchu kobiet na płaszczyźnie ideologiczno-politycznej
5.1. Cel i narzędzia analizy
5.2. Cel działań, przeciwnik, tożsamość aktora organizacji feministycznych
5.2.1. Pozytywna i globalna wizja celu działań feministek
5.2.2. Społeczeństwo patriarchalne jako główny przeciwnik feministek
5.2.3. Tożsamość feministyczna: indywidualny podmiot płci żeńskiej
5.2.4. Ruch feministyczny?
5.3. Organizacje chrześcijańsko-demokratyczne: cel walki, przeciwnik, tożsamość aktora
5.3.1. O co walczą chrześcijańskie demokratki?
5.3.2. Przeciwnicy nurtu chrześcijańsko-demokratycznego
5.3.3. Dominacja tożsamości ideologicznej
5.3.4. Ruch „konserwatywnych feministek”?
5.4. Socjaldemokracja kobieca: cele, przeciwnicy, aktorzy
5.4.1. Cele walki
5.4.2. W poszukiwaniu przeciwnika ruchu
5.4.3. Tożsamość aktorów socjaldemokracji kobiecej
5.4.4. Organizacje socjaldemokratyczne – walka kobiet?
5.5. Elitarne organizacje kobiece
5.5.1. O co walczą kluby kobiet?
5.5.2. Przeciwnik elitarnych organizacji kobiecych
5.5.3. Zbiorowy aktor o tożsamości indywidualnego podmiotu
5.5.4. Ruchy kobiet czy stowarzyszenia indywidualnych podmiotów?
5.6. Podział w polskim ruchu kobiet a możliwości współpracy ideologiczno-politycznej
5.6.1. Hipotezy na temat istoty podziałów ideologiczno-politycznych w polskim ruchu kobiet
5.6.2. Hipotezy dotyczące warunków współpracy ruchu kobiet na płaszczyźnie ideologiczno-politycznej
Zakończenie
Bibliografia