Bibliografia
Okładla dla

Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejówAutor/-ka Jacek Kochanowski
Wydawca Wydawnictwo Universitas,
Kraków, 2004
ISBN83-242-0308-7
Liczba stron320


Obszar Nauka

Książka zawiera rozległą analizę kulturowych aspektów seksualności i homoseksualności, wpisując się w szerokie tło przemian kulturowych i rozwoju myśli humanistycznej XX wieku. Głównym źródłem inspiracji, a zarazem przedmiotem krytycznej analizy jest dla autora myśl Michela Foucault oraz kontynuacje francuskiego poststrukturalizmu.
Jacek Kochanowski przedstawia problematykę tożsamości seksualnej z perspektywy socjologicznej oraz ewolucję sposobów definiowania fenomenu homoseksualności w teorii społecznej i praktyce badawczej. Skupia się na społecznej teorii queer, jednej z awangardowych koncepcji współczesnej socjologii Zachodu, wpisującej się w szerszy paradygmat tzw. cultural studies, która zakłada obecność hetero-normy, determinującej naznaczanie i wywołującej wrogość wobec rozmaitych zachowań seksualnych. Posługując się kategorią derridiańskiej różni, a także inspirując się pracami Marii Janion, autor poddaje analizie dekonstrukcyjnej zróżNICowane światy, wewnątrz których buduje się i rozpada gejowska (nie)tożsamość.


SPIS TREŚCI
Wstęp
(NIE)TOŻSAMOŚĆ GEJÓW:
ANALIZA GENEALOGICZNA

I. Tożsamość i seksualność jako efekty ujarzmienia - wokół koncepcji Michela Foucault
Dyskretna władza interpretacji: od „pasterza" do „eksperta"
Władza normalizująca: Ja" jako produkt ujarzmienia
Przed trybunałem seksualności i płciowości
Seksualność w dyskursie przemocy
„Troska o siebie": ku tożsamości nienormatywnej

II. Pojęcie tożsamości w socjologii - perspektywa nowoczesna i ponowoczesna
Tożsamość normatywna w nowoczesnych analizach socjologicznych - ujęcie modernistyczne
Tożsamości niestabilne w teoriach „neomodemistycznych"
W kierunku tożsamości nienormatywnej: perspektywa ponowoczesna

III. (Homo)seksualność jako przedmiot analizy socjologicznej: od socjologii dewiacji do teorii queer
Socjologia dewiacji: tożsamość bywalców toalet i męskich prostytutek
Perspektywa socjologiczna w studiach lesbijsko-gejowskich: przejęcie dyskursu
Nienormatywna tożsamość odmieńców - teoria queer

IV. Tożsamość gejów w perspektywie społecznej teorii queer
Teoria queer a socjologiczne badania nad (homo)seksualnością
Teoria socjologiczna a teoria społeczna
Teoria społeczna: genealogiczna, lokalna, polilogiczna
Tożsamość gejów - wstępne rozpoznanie

(NIE)TOŻSAMOŚĆ GEJÓW:
ANALIZA DEKONSTRUKCYJNA

V. List jako dokument i list jako tekst – perspektywy hermeneutyczna i dekonstrukcyjna
List jako dokument - perspektywa hermeneutyczna
Podsumowanie: hermeneutyczne pytania bez odpowiedzi
List jako tekst - perspektywa dekonstrukcyjna

VI. Fantazmatyczny świat „innych" - dekonstrukcyjna analiza listów gejów opublikowanych w czasopismach gejowskich (I)
Budowanie fantazmatu: „nasz świat"
Biseksualizm jako zagrożenie homoseksualnego
Fantazmatu
Czym jest „inność"?

VII. Fantazmat zróżNICowany - dekonstrukcyjna analiza listów gejów opublikowanych w czasopismach gejowskich (II)
Religijni i antyreligijni: geje a religia
„Monogamiści" i „promiskuici": geje, seks i miłość
„Płeć geja": tożsamość seksualna a tożsamość płciowa
Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Summary