Bibliografia
Okładla dla

Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnościąAutor/-ka Danuta Gorajewska
Wydawca Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
Warszawa, 2006
ISBNISBN 9788-3896-817-99
Liczba stron126
Link do publikacji

Niepełnosprawność zawsze była poważnym wyzwaniem dla człowieka i zadaniem dla całego społeczeństwa. Dzięki przemianom w naszym kraju problem niepełnosprawności wychodzi na światło dzienne i jest ujawniany we wszystkich aspektach życia. Sam fakt, że zaczynamy widzieć osoby z niepełnosprawnością i mówić o ich problemach, jest początkiem, mam taką nadzieję, wielkiego przełomu mentalnego w Polsce. Ale wiem także, że ciągle nie ma skutecznych sposobów radzenia sobie z ujawnionymi problemami tej grupy społecznej, chociaż uczyniono wiele, aby tak się stało. Wprowadzone regulacje prawne rozpoczęte w latach 90. XX wieku (ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nowelizowana wiele razy, o ochronie zdrowia psychicznego, o pomocy społecznej; nowe zasady ubezpieczeń społecznych, przyznawania rent i emerytur, zmienione zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności czy w końcu uchwalona przez Sejm RP Karta Praw Osób Niepełnosprawnych), choć pełne mankamentów, niespójności, skomplikowania i wielu niekonsekwencji, generalnie wyjaśniły sytuację Polaków z niepełnosprawnością.
(z Przedmowy)


SPIS TREŚCI
Przedmowa
Wprowadzenie

Część I Niepełnosprawni w kręgu prostych pytań i trudnych odpowiedzi
Niepełnosprawność – czyli co?
Niepełnosprawny – czyli kto?
Poważny partner – czyli ilu do bycia równorzędnym?
Obywatel (nie)chętnie widziany – czyli jak?
Rzeczywistość – czyli czy potrzebne są specjalne prawa?

Część II Niepełnosprawność w kręgu mitów i stereotypów
Niepełnosprawność a (nie)wiedza
Niepełnosprawność a generalizowanie
Niepełnosprawność a przyczyny i czas(y)
Niepełnosprawność a choroba
Niepełnosprawność a jej widoczność
Niepełnosprawność a samodzielność
Niepełnosprawność a rodzina, seksualność i prokreacja
Niepełnosprawność a edukacja
Niepełnosprawność a praca
Niepełnosprawność a nowe media

Część III Niepełnosprawność od empatii do zrozumienia
Przybliżać, by wzbudzić empatię i altruizm – w kręgu prointegracyjnych działań
Poznać, by zrozumieć – (nie)znane sylwetki
Zrozumieć, by skutecznie działać – zasady, które warto znać i stosować

Część IV fakty i postulaty
Fakty
Postulaty
Bibliografia