Bibliografia
Okładla dla

Extending the Boundaries of Civic Membership. Polish NGOs as Change Agent.Redakcja Beata Czajkowska
Wydawca ARENA Centre for European Studies University of Oslo,
Oslo, 2011
ISBN 978-82-93137-87-0
Liczba stron150


Raport powstał w ramach projektu dotyczącego kwestii kształtowania tożsamości i powiększania się granic UE (Identity Formation and Enlargement). Poruszane są w nim między innymi kwestie zmian na poziomie politycznym i społecznym we współczesnej Polsce z perspektywy organizacji pozarządowych zajmujących się kobietami i mniejszościami seksualnymi. Autorzy podkreślają, że takie ujęcie pozwoliło im zobaczyć, na ile obie te grupy są wykluczone z pełnego korzystania ze swych praw i swobód obywatelskich i jak radzą sobie z dyskryminacją, jak się organizują i, wreszcie, jak występują przeciwko tradycyjnym i konserwatywnym poglądom konstytuującym zbiorową tożsamość większości.

SPIS TREŚCi

Chapter 1
Theoretical context and conceptual framework Beata Czajkowska and David Skully

Chapter 2
How do they do it? The strategies and challenges of NGOs’ work Olga Brzezińska, Beata Czajkowska and Agnieszka Sadecka

Chapter 3
Contesting Identities Agnieszka Sadecka, David Skully and Natasza Styczyńska

Chapter 4
The Congress of Women in the context of Polish women’s movement Agnieszka Sadecka

Chapter 5
LGBT pride and sexual minorities in Poland Olga Brzezińska

Chapter 6
Conclusions Beata Czajkowska and David Skully

References
Annex I – List of organisations
Annex II – Research questionnaire