Bibliografia
Okładla dla

Excluded: Making Feminist and Queer Movements More InclusiveAutor/-ka Julia Serano
Wydawca Seal Press,
2013
ISBN1580055044
Liczba stron336


Każdy z nas w ciągu swojego życia czuł się wykluczony w mniejszym lub większym stopniu. Być może z powodu naszego wyglądu, pochodzenia, wieku, rasy, narodowści, religii, wykształcenia , zainteresowań lub sprawności. I oczywiście wiele z nas doświadczyło różnych form seksizmu, czyli podwójnych standardów związanych z płcią biologiczną, kulturową czy też seksualnością. Wiele z nas było poniżanych czy też wykluczanych przez męskocentryczna kulturę , czyli założenie, że męska perspektywa jest jedyną słuszną, w przeciwieństwie do perspektywy kobiecej. A ci znas, którzy należą do mniejszości seksualnych są stygmatyzowani i wykluczani przez kulturę, która uznaje tylko "normalne" ciała, heteroseksualizm, określona płeć i seksualność. Ten rodzaj wykluczenia popycha wielu z nas w stronę feminizmu i ruchu queer (tj. LGBTQIA+). Szukamy ludzi otwartych, którzy sprzeciwiają się hierarchii opartej na płci społecznej i kulturowej oraz seksualności. Razem też tworzymy nowy ruch i wspólnoty, bezpieczne i wspierające tych, którzy tłamszeni są przez heteroseksualny, męskocentryczny główny nurt. Jednakże czasem, nieintencjnalnie, ruchy i wspólnoty, które tworzymy prawie zawsze zaczynają marginalizować i wykluczać tych, którzy chcieliby dołączyć.
(z Wstępu)

SPIS TREŚCI
Introduction
1. A Word About Words

Part 1: On the Outside Looking In
2. On the Outside Looking In
3. On Being A Woman
4. Margins
5. Trans Feminism: There’s No Conundrum About It
6. Reclaiming Femininity
7. Three Strikes and I’m Out
8. Dating
9. Bisexuality and Binaries Revisited
10. How to Be an Ally to Trans Women
11. Performance Piece

Part 2: New Ways of Speaking
12. The Perversion of “The Personal Is Political”
13. Homogenizing Versus Holistic Views of Gender and Sexuality
14. How Double Standards Work
15. Myriad Double Standards
16. Fixed Versus Holistic Perspectives
17. Expecting Heterogeneity
18. Challenging Gender Entitlement
19. Self-Examining Desire and Embracing Ambivalence
20. Recognizing Invalidations
21. Balancing Acts