Bibliografia
Okładla dla

Equal Rights versus Special Rights? Minority Protection and the Prohibition of DiscriminationAutor/-ka Kristin Henrard
Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2007
ISBN978-92-79-06382-4
Liczba stron70


Obszar Prawo

W odniesieniu do mniejszości i równego traktowania osób należących do mniejszości, głównym zagadnieniem jest czy wymaga się tu równych praw, czy specjalnych praw. W rezultacie, podstawowe pytanie brzmi czy, poza ochroną przed dyskryminacją, istnieje potrzeba specjalnych praw, oraz czy zakaz dyskryminacji w sposób wystarczający zaspokaja potrzeby i zapewnia odpowiednią ochronę mniejszościom.
Specjalne prawa, na pierwszy rzut oka wydają się być przeciwieństwem równych praw, ale wszystko zależy od koncepcji równości jaką się przyjmie. Można rozróżnić kilka koncepcji równości. Istotna różnica występuje pomiędzy równością formalną (lub konsekwentną), która zakłada traktowanie wszystkich dokładnie w taki sam sposób, oraz istotną, prawdziwą lub pełną równością. Pełna równość zakłada różne sytuacje początkowe (na starcie), które wymagają różnego traktowania, by osiągnąć prawdziwy efekt równości. Oznacza to, że by osiągnąć rzeczywiście równe traktowanie, niezbędne jest zróżnicowane podejście lub specjalne prawa, co jednak nie oznacza uprzywilejowania, czyli nie wykracza poza równe traktowanie.
(fragment Wstępu)

SPIS TREŚCI
Executive summary
Introduction
Part I Theoretical framework
1.1. Definition of ‘minority’ and an introduction to specific minority concerns
1.2. Central themes of minority protection
1.2.1. Substantive equality
1.2.2. The right to identity
1.3. Two pillars of an adequate system of minority protection
1.4. Argument about possible shift in relative importance of two pillars
1.5. Special needs of minorities, minority (specifi c) rights and relevant issues in terms of the relationship between non-discrimination and minority protection
Part II Racial Equality Directive
2.1. Reach of the prohibiton of discrimination: scope of application ratione personae and ratione materiae
2.1.1. Scope of application ratione personae
2.1.2. Scope of application ratione materiae
2.2. Opening towards substantive equality?
2.2.1. Indirect Discrimination
2.2.2. Duty to Differentiate?
2.2.3. Positive Action
2.2.4. Duty to Promote Equality: Positive obligations
2.3. Relevance of international law (versus the autonomous nature of EC law)
Part III International law provisions on non discrimination and minorities
3.1. Non discrimination provisions in non-minority specifi c instruments
3.2. Reach of the prohibition of Discrimination
3.2.1. Scope of application ratione personae
3.2.2. Scope of application ratione materiae
3.3. Openings towards Substantive Equality
3.3.1. Indirect discrimination
3.3.2. Obligation to differentiate
3.3.3. Positive Action
3.3.4. Duty to Promote Equality: positive obligations
3.4. Equality provisions in minority specifi c instruments
3.4.1. Reach 51
3.4.2. Opening towards Substantive Equality
Part IV Country studies
4.1. Legislative Texts
4.1.1. Reach of the Prohibition of Discrimination
4.1.2. Opening towards Substantive Equality
4.2. Case Law
4.2.1. Reach of the Prohibition of Discrimination
4.2.2. Opening towards substantive equality
Part V The Racial Equality Directive, the FCNM
and Minority Protection: Parallels and Differences
5.1. Overarching objective
5.2. Scope of application ratione personae
5.3. Scope of application ratione materiae
5.4. Special measures
Conclusion
Selected Sources