Bibliografia
Okładla dla

Ensuring accessibility and non-discrimination of people with disabilities. Toolkit for using EU Structural and Cohesion Funds.Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2009
ISBN978-92-79-11741-1
Liczba stron47


Głównym celem poradnika jest: • zaproponowanie praktycznego narzędzia dla instytucji zarządzających, instytucji pośredniczących oraz projektodawców przydatnego w przygotowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji programów i projektów realizowanych ramach funduszy strukturalnych; • wspomóc projektodawców w planowaniu i wdrażaniu projektów dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. w szczególności, celem jest promowanie zrozumienia i spełniania wymogów związanych z niedyskryminowaniem i dostępnością, wynikających z artykułu 16 rozporządzenia dotyczącego funduszy na temat specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością.
(fragment)

SPIS TREŚCI
1. Purpose of the toolkit
How to read the toolkit
2. Policy background and main principles
2.1. The citizen’s model of disability
2.2. EU disability policies
2.3. Understanding the issue of disability mainstreaming
2.4. Accessibility requirements for people with disabilities
2.5. Social considerations in public procurement
2.6. Cooperation among actors at European level to promote disability mainstreaming
3. New regulations for the programming period 2007–13
3.1. General regulation (Council Regulation (EC) No 1083/2006) on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund — specific references to people with disabilities
3.2. Regulation on the European Social Fund (Regulation (EC) No 1081/2006)
3.3. Regulation on the European Regional Development Fund (Regulation (EC) No 1080/2006)
3.4. Regulation on the European Cohesion Fund
(Council Regulation (EC) No 1084/2006)
4. How to mainstream the disability perspective throughout the life cycle of Structural Funds
4.1. Partnership principle
4.2. Programming
4.3. Management of Structural Funds
4.4. Flexibility financing
4.5. Technical assistance
4.6. Information, publicity and awareness raising
5. Annexes
Annex 1 Good practice example of participation by disability NGOs in Structural Funds monitoring committees in Greece
Annex 2 Examples of conceivable non-discrimination and accessibility checklists for Structural Funds and Cohesion Fund programmes and projects
Annex 3 Web accessibility
Web content accessibility quick tips
Annex 4 Example list of accessibility standards available in the UK
Annex 5 Impact assessment on the programmes — Wales
Annex 6 Implementation of the disability perspective in the Member States’ ESF operational programmes
Annex 7 Exemplary checklist on building without barriers (indicative)