Bibliografia
Okładla dla

Emancypacja przez wychowanie czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia.Autor/-ka Katarzyna Szumlewicz
Wydawca Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk, 2011
ISBN978-83-7489-222-3
Liczba stron392


Obszar Historia
Przesłanki Płeć

(...) Autorka bada problemy wychowania i emancypacji od XVIII wieku do czasów powojennych. Emancypację rozumie jako zrywanie z nierównością i podporządkowaniem, które prowadzą do cierpienia dzieci, zniewolenia kobiet i wyzysku klasowego. Przywołuje teorie filozofów od Rousseau do Deweya, pokazując aktualność niektórych z ich postulatów, a inne poddając krytyce.
(informacja ze strony Wydawcy)