Bibliografia

Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia.Autor/-ka praca zbiorowa
Redakcja Cecylia Sadowska-Snarska
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
Białystok, 2008
ISBN978–83–87981–92–1
Liczba stron220


Obszar Praca

W warunkach współczesnej gospodarki mamy do czynienia z rosnącymi trudnościami w łączeniu życia osobistego, zwłaszcza rodzinnego, z życiem zawodowym. Od pracowników oczekuje się coraz częściej ciągłego zdobywania nowych umiejętności, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zaangażowania i dyspozycyjności. Nic więc dziwnego, że osoby przerywające pracę z powodu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego mają ogromne problemy z ponownym wejściem na rynek pracy. W przypadku łączenia obowiązków pracownika z obowiązkami rodzica, koncentracja na karierze zawodowej często wpływa negatywnie na wypełnianie ról rodzinnych. Podobne trudności dotyczą także osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi bądź starszymi. Konsekwencje braku równowagi między życiem rodzinnym a pracą to m.in.: stres, frustracja, niższa jakość świadczonej pracy, konflikty, brak satysfakcji z pracy, przesuwanie w czasie urodzin pierwszego dziecka, które odczuwają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Zwiększony zakres obowiązków opiekuńczych, ciąża czy opieka nad dzieckiem nie muszą wcale oznaczać obniżenia kwalifikacji zawodowych, zmniejszenia dyspozycyjności lub w ogóle wyłączenia z życia zawodowego. W dobie komputeryzacji i dzięki Internetowi miejsce pracy może obecnie „wędrować” z pracownikiem. Sytuacja taka nie dotyczy, oczywiście, wszystkich rodzajów stanowisk pracy. Jednak w przypadku większości z nich można zastosować uelastycznienie czasu czy organizacji pracy, które umożliwi połączenie pracy z wykonywaniem innych obowiązków, np. nauką, opieką nad dziećmi, pracami domowymi.

Autorzy Poradnika wychodzą z założenia, że upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia oraz czasu pracy może w poważnym stopniu przyczynić się do stworzenia korzystniejszych warunków godzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym w Polsce. Przy czym należy pamiętać, że każda z niestandardowych, w tym elastycznych, form zatrudnienia i czasu pracy ma zarówno swoje zalety, jak i wady, stąd też rozszerzenie ich stosowania w Polsce wywołuje ciągle ożywioną dyskusję wśród pracodawców, pracobiorców, a także związków zawodowych.
(Cecylia Sadowska-Snarska, Wprowadzenie)

 

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE

WPROWADZENIE

 

CZĘŚĆ I
UWARUNKOWANIA STOSOWANIA ELASTYCZNYCH FORM PRACY

LUCYNA MACHOL‐ZAJDA
Rozwiązania ułatwiające godzenie pracy z życiem pozazawodowym - elastyczne formy pracy przyjazne rodzinie

JERZY WRATNY
Elastyczne formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy

DOROTA GŁOGOSZ
Rola reprezentacji pracowniczych w realizacji działań na rzecz równowagi praca – życie. Doświadczenia krajów UE

MAŁGORZATA ALOT
Godzenie życia rodzinnego z zawodowym – rozwiązania w zakresie elastycznych form pracy (na przykładzie Niemiec)

BEATA SKOWRON‐MIELNIK
Zagrożenia ze strony elastycznych form zatrudniania i organizowania pracy

BOGDAN GRZYBOWSKI
Związki zawodowe wobec elastycznych form zatrudnienia

ZYGMUNT MIERZEJEWSKI
Elastyczne formy zatrudnienia w obecnej sytuacji rynku pracy

MAGDALENA ARCZEWSKA
Uwarunkowania i możliwości wprowadzenia w Polsce polityki flexicurity jako koncepcji poszukiwania równowagi między elastycznością rynku pracy a bezpieczeństwem socjalnym osób zatrudnionych i bezrobotnych

HUBERT OSTAPOWICZ
Organizacje związków zawodowych jako realizatorzy europejskich projektów rynku pracy

 

CZĘŚĆ II
W KIERUNKU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA ELASTYCZNYCHFORM PRACY

CECYLIA SADOWSKA‐SNARSKA
Zainteresowanie pracobiorców opiekujących się osobami zależnymi wykonywaniem pracy w elastycznych formach

MAŁGORZATA MOZERYS
Uwarunkowania wykonywania pracy w elastycznych formach – doświadczenia  projektu „Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina”

PAWEŁ GAIŃSKI
Efekty testowania elastycznych form pracy w projekcie IW EQUAL „Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina”

EWA SAMONEK
Praktyczne doświadczenia w zakresie elastycznych form zatrudnienia w przypadku osób niepełnosprawnych

HALINA SOBOCKA‐SZCZAPA
Praca tymczasowa w opiniach bezrobotnych. Studium przypadku województwa podkarpackiego

JADWIGA JELENIEWSKA, ROBERT CHROŚCIELEWSKI, RENATA OPIEKA
Korzyści i zagrożenia dla pracowników ze stosowania elastycznych form zatrudnienia na bazie doświadczeń NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej

ALEKSANDRA KULPA‐PUCZYŃSKA
Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w opinii pracujących studentów studiów stacjonarnych

ALEKSANDRA PIEKARSKA, EWA STROIŃSKA
Telepraca – szansa czy zagrożenie? Refleksje nad miejscem kobiet w społeczeństwie informacyjnym

ANNA SKÓRSKA
Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy szansą na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet – doświadczenia krajów UE

MARIUSZ NYK
Płaca jako czynnik determinujący poziom samozatrudnienia

JOLANTA SALA
Narzędzia informatyczne do modelowania form zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy

MACIEJ DROZDOWSKI
Podejście motywacyjne do oceny potencjału zawodowego przyszłego telepracownika – na przykładzie implementacji na wortalu EFZ