Bibliografia
Okładla dla

Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii EuropejskiejAutor/-ka Dijkstra A. Geske , Plantega Jannek
Wydawca Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk, 2003
ISBN83-89120-10-0
Liczba stron168


Przesłanki Płeć

Książka przedstawia:
- Przystępnie podaną analizę krytyczną wybranych teorii ekonomicznych z pozycji feministycznej; dotyczą one zwłaszcza związków pomiędzy zatrudnieniem kobiet a obecnością dzieci w rodzinie oraz podziału pracy w ramach rodziny.

- Rzetelną i pogłębioną analizę danych statystycznych obrazujących aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Unii Europejskiej z prognozami na przyszłość, a także porównanie sytuacji w zatrudnieniu kobiet w krajach Europy Centralnej i Wschodniej przed przełomem i w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej.

- W kompetentny i syntetyczny sposób, przedsiębrane przez Wspólnotę Europejską środki prawne mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
(z recenzji wydawniczej prof. Eleonory Zielińskiej)

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
Cz. I. Teorie
2. Nowa ekonomia gospodarstwa domowego: dzieci a udział kobiet na rynku pracy
3. Neoklasyczna ekonomia feministyczna: garść przykładów
4. Dyskryminacja kobiet: perspektywa neoinstytucjonalna

Cz. II. Pozycja ekonomiczna kobiet i mężczyzn
5. Nietypowe stosunki pracy w Unii Europejskiej
6. Europejska konstanta i specyfika narodowa: pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej
7. Kobiety na Południu: rozmaite doświadczenia pracy w jednoczącej się Europie
8. Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej: rynek pracy w okresie transformacji

Cz. III. Instrumenty polityki
9. Równe szanse w Unii Europejskiej: teoria i praktyka
10. Porównywalna wartość i działania na rzecz równej płacy w Unii Europejskie