Bibliografia
Okładla dla

Ekologiczne zakupy! Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówień publicznychWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2005
ISBN92-894-9093-4
Liczba stron42
Link do publikacji

Obszar Prawo

Instytucje publiczne to główni konsumenci w Europie, wydają one około 16% Produktu Krajowego Brutto (PKB) Unii Europejskiej (co stanowi równowartość połowy PKB Niemiec). Wykorzystując swoją siłę nabywczą i dokonując wyboru produktów oraz usług, które są przyjazne dla środowiska, instytucje te mogą w istotny sposób przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne zamówienia publiczne obejmują szeroki zakres produktów i usług, takich jak: zakup energooszczędnych komputerów oraz budynków, wyposażenia biurowego wykonanego z drewna, którego wykorzystanie nie narusza równowagi ekologicznej, zakup papieru nadającego się do ponownego przetworzenia, samochodów elektrycznych, przyjaznego środowisku transportu publicznego, naturalnej żywności dla stołówek (produkowanej w ekologicznych gospodarstwach rolnych), elektryczności pochodzącej z odnawialnych źródeł, systemów klimatyzacji wykorzystujących najnowocześniejsze rozwiązania ekologiczne. Dokonywanie zakupów przyjaznych środowisku produktów i usług to także dawanie dobrego przykładu i oddziaływanie w ten sposób na rynek. Instytucje publiczne poprzez promowanie ekologicznych zamówień mogą w istotny sposób zachęcić przemysł do rozwijania technologii przyjaznych środowisku. W przypadku niektórych rodzajów produktów, prac oraz usług wpływ ten może okazać się szczególnie znaczący ze względu na to, że zamówienia publiczne mają ogromny udział w rynku (przykładowo w sektorze komputerów, energooszczędnych budynków, transportu publicznego i tak dalej). Na koniec, biorąc pod uwagę metodologię LCC (koszty cyklu życia) do oceny zamówienia, ekologiczne zamówienia publiczne pozwalają równocześnie na oszczędności pieniędzy, jak i zapewnienie ochrony środowiska.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
DOKONYWANIE ZAKUPÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU:
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
WSTĘP

ROZDZIAŁ 1 – STRATEGIE REALIZACJI ZAKUPÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU
1.1. Ocena potrzeb szkoleniowych oraz zapewnienie dostępu do informacji ekologicznych
1.2. Ustalenie ogólnych priorytetów dla dokonywania zakupów przyjaznych środowisku

ROZDZIAŁ 2 – ORGANIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2.1. Wstęp
2.2. Charakter procedury zamówień publicznych
2.3. Różne etapy procedury zamówień publicznych
2.4. Istotność dokonania oceny faktycznych potrzeb

ROZDZIAŁ 3 – OKREŚLENIE WYMOGÓW UMOWY
3.1. Określenie przedmiotu umowy
3.2. Opracowywanie specyfi kacji technicznych
3.3. Ekoznaki
3.4. Zakup określonych materiałów oraz uwzględnienie metod produkcji oraz przetwarzania

ROZDZIAŁ 4 – WYBÓR DOSTAWCÓW, USŁUGODAWCÓW LUB WYKONAWCÓW
4.1. Wstęp
4.2. Kryteria wyłączenia
4.3. Możliwości techniczne

ROZDZIAŁ 5 – PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA/UMOWY
5.1. Ogólne zasady przyznawania zamówienia/umowy
5.2. Posługiwanie się kryteriami oceny

ROZDZIAŁ 6 – KLAUZULE DOTYCZĄCE WYKONANIE UMOWY
6.1. Zasady, którym podlegają klauzule umowy
6.2. Klauzule umowy dotyczące jej realizacji w przypadku dostawy prac lub usług
6.3. Klauzule umowy dotyczące jej realizacji w przypadku dostawy towarów
6.4. Wpływ transportu