Bibliografia

Projekt „Edukacja przeciw dyskryminacji” adresowany jest do nauczycieli, dyrektorów szkół, szkolnych psychologów i pedagogów. Najbardziej nie lubiane narodowości to Arabowie, Romowie, Rumuni, Turcy, Żydzi i Wietnamczycy. Dodatkowo w naszym kraju jest bardzo niska wiedza nt. innych kultur, m.in. tych którym chcemy poœwiêciæ ten projekt. Na uprzedzenia związane z narodowością czy pochodzeniem etnicznym nakładają się uprzedzenia związane z wyznaniem i kolorem skóry.
(fragment Opisu projektu)

SPIS TREŚCI 

Część pierwsza
Kultura wybranych mniejszości
Robert Szuchta, Żydzi w Polsce
Agata Marek, Muzułmanie
Teresa Halik, Wietnam—kultura, obyczajowość, wierzenia i religie
Kinga Białek, Romowie

Część druga
Stereotypy i uprzedzenia etniczne wobec mniejszości narodowych i wyznaniowych
Barbara Weigl, Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży —istota zjawiska i przesłanki zmian

Część trzecia
Scenariusze lekcji
Robert Szuchta, Temat: „Polacy i Żydzi—razem ale obok siebie”
Agata Marek, Muzułmanie
Agata Marek, Wietnamczycy
Izabela Czerniejewska, Romowie
Agata Marek, Dyskryminacja i tolerancja
Agata Marek, Stereotypy i uprzedzenia
O projekcie i o stowarzyszeniu Vox Humana