Bibliografia
Okładla dla

Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu "Ku wzbogacającej różnorodności"Redakcja Anna Młynarczuk , Katarzyna Potoniec
Wydawca Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS,
Białystok, 2009
ISBNISBN 978-83-925169-7-2
Liczba stron70


Obszar Edukacja
Hasło słownikowe Wielokulturowość

Projekt Ku wzbogacającej różnorodności jest przykładem inicjatywy zrealizowanej przez grupę wolontariuszy wspierających uchodźców w Białymstoku. Osoby te, dostrzegając potrzebę wprowadzania do szkół działań mających na celu ułatwienie współdziałania dzieci polskich i czeczeńskich, pogłębienie ich wiedzy na temat swoich kultur, wykraczania poza wzajemne, negatywne stereotypy a także kształtowanie postaw otwartości wobec Innych kulturowo, stworzyły projekt realizujący powyższe założenia oraz wspierający proces ich integracji. Projekt był skierowany do uczniów dwóch białostockich szkół podstawowych, do których uczęszcza liczna grupa dzieci uchodźców. Głównym elementem strukturalnym projektu były warsztaty międzykulturowe, przeprowadzone przez wolontariuszy na podstawie scenariuszy opracowanych pod opieką ekspertów. Ponadto, w ramach projektu zorganizowano: warsztaty tańca czeczeńskiego, warsztaty kulinarne, wycieczkę śladami dziedzictwa kulturowego Białegostoku.
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Konteksty edukacji międzykulturowej
Anna Młynarczuk, Czy różnorodność może wzbogacać?
Katarzyna Potoniec, Uchodźcy w Polsce – zarys problematyki
Katarzyna Szostak-Król, Uczymy się rozumieć, czyli o sytuacji dziecka-uchodźcy w polskiej szkole
Adrianna Naruk, Szkoła francuska a uczniowie nie posługujący się językiem francuskim
II. Projekt edukacyjny Ku wzbogacającej różnorodności
Anna Młynarczuk, Charakterystyka projektu edukacyjnego Ku wzbogacającej różnorodności
Scenariusze warsztatów międzykulturowych
Katarzyna Szostak – Król, Uchodźcy
Beata Kamieńska, Anita Kiryluk, Poznajmy się
Beata Mościcka, Aneta Radziewicz, Łączy nas wiele
Sylwia Mioduszewska, Anna Młynarczuk, Kultury bliskie i dalekie
Karolina Chodorowska, Katarzyna Sienkiewicz, W kręgu symboli narodowych
Karolina Chodorowska, Katarzyna Sienkiewicz, Tańce i muzyka w kulturze polskiej i czeczeńskiej
Beata Kamieńska, Anita Kiryluk, Katarzyna Potoniec, Nasze religie
Beata Mościcka, Aneta Radziewicz, Polacy i Czeczeni - to, co nas łączy
Karolina Chodorowska, Kilka słów na temat zrealizowanego projektu
Anna Młynarczuk, Mariusz Sokołowski, Z życia projektu
Anna Młynarczuk, Kim jesteśmy?
Autorzy tekstów i scenariuszy