Bibliografia
Okładla dla

Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - założenia i rzeczywistośćAutor/-ka Jarosław Bąbka
Wydawca Fundacja Humaniora,
2002
Liczba stron324


Obszar Edukacja

Problematyka podjęta w książce nawiązuje do podejścia niesegregacyjnego, wyrażającego się w wychowaniu i nauczaniu dzieci niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych, choć wiele poruszanych w niej kwestii odnosi się w ogóle do tolerowania w edukacji wszelkich odmienności. Włączenie dzieci niepełnosprawnych w główny nurt edukacyjny wiążę się z tym, że przedszkole czy szkoła musi się jakoś odnieść do odmienności wychowanków. Dotyczy to zarówno nauczycieli, dyrektorów, rodziców, społeczności rówieśników i ich wartości, postaw, sposobów działania. Na potrzeby niniejszych rozważań przyjęto określenie przedszkoli i szkół, w których łączy się dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne w celu wspólnej zabawy i nauki, jako placówek realizujących edukację integracyjną.
[Od autora]