Bibliografia
Okładla dla

Edukacja do równości czy trening uległości?

Czy polskie podręczniki respektują zasadę równości płci

Autor/-ka Anna Wołosik
Wydawca Stowarzyszenie W STRONĘ DZIEWCZĄT
Łomianki, 2002
Liczba stron36
Link do publikacji

Obszar Edukacja
Przesłanki Płeć

Podręcznik powinien przekazywać młodemu pokoleniu wartości ważne i cenione w demokratycznym państwie prawa, - a wśród nich otwartość, tolerancję , równość, - powinien przygotowywać do pełnienia określonych ról społecznych, do życia i działania w sferze publicznej. Podręcznik - tak jak szkoła - powinien także zapewnić równe prawa, równe szanse i równe traktowanie każdemu uczniowi bez względu na jego pochodzenie, płeć, wyznanie.
Czy podręczniki wypełniają tak sformułowana misję?"
(ze Wstępu)