Bibliografia
Okładla dla

Edukacja bez wykluczenia - ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Informator dla nauczycieli i nauczycielek

Autor/-ka Agata Gugniewicz , Agnieszka Kaim
Wydawca Fundacja Przestrzenie Dialogu,
Gdańsk, 2007
Liczba stron60


Obszar Edukacja

Edukacja Bez Wykluczenia - ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym to projekt Fundacji Przestrzenie Dialogu realizowany przez dwie psycholożki: Agnieszkę Kaim i Agatę Gugniewicz. W ramach projektu wydany został informator dla nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i pedagożek, trenerów, trenerek i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, którego celem jest wzbudzenie społecznej refleksji na temat szkolnej sytuacji dzieci z rodzin nietradycyjnych: monoparentalnych, zrekonstruowanych, adopcyjnych i zastępczych, wychowanków domów dziecka oraz dzieci wychowywanych przez pary nieformalne. Informator dostarcza podstawowej wiedzy na temat rodzin nietradycyjnych i sposobów radzenia sobie z najczęściej spotykanymi problemami wynikającymi z uprzedzeń wobec nich.

SPIS TREŚCI
WSTĘP
RODZINY NIETRADYCYJNE W PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH
RODZINY MONOPARENTALNE
A. Definicje i dane.
B. Problemy związane z wykluczeniem i dyskryminacją
RODZINY ZREKONSTRUOWANE
A. Definicje i dane
B. Problemy związane z wykluczeniem i dyskryminacją
RODZINY PARTNERÓW
A. Definicje i dane
B. Problemy związane z wykluczeniem i dyskryminacją
RODZICIELSTWO OSÓB HOMOSEKSUALNYCH
A. Definicje i dane
B. Problemy związane z wykluczeniem i dyskryminacją
RODZINY ZASTĘPCZE I DZIECI WYCHOWYWANE PRZEZ KREWNYCH
A. Definicje i dane
B. Problemy związane z wykluczeniem i dyskryminacją
RODZINY ADOPCYJNE
A. Definicje i dane
B. Problemy związane z wykluczeniem i dyskryminacją
DOMY DZIECKA I RODZINNE DOMY DZIECKA
A. Definicje i dane
B. Problemy związane z wykluczeniem i dyskryminacją
C. ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU. PROFILAKTYKA. NAUKA TOLERANCJI
Reagowanie na wykluczenie w klasie
Kontakt z rodzinami podopiecznych
Pozytywny język
Szkolne uroczystości rodzinne
Propozycje zajęć
I. Ćwiczenia dla dzieci
Ćwiczenie 1. „Rodzinna tęcza”
Ćwiczenie 2. „Las”
II. Ćwiczenia dla młodzieży
Ćwiczenie 3. „Definicja rodziny”
Ćwiczenie 4. „Rodzinny krok naprzód”
Ćwiczenie 5. „Wyraź swoje zdanie”
INFORMACJE O AUTORKACH
BIBLIOGRAFIA