Bibliografia

Ten podręcznik jest próbą odpowiedzi na nurtujące nas pytania i wątpliwości. Na wiele z dylematów i wyzwań nie znalazłyśmy odpowiedzi. Kilka wątpliwości podkreśla Jacek Jakubowski w swojej Przedmowie. Treści zawarte w tej publikacji oddają nasz sposób myślenia i proponowane rozwiązania na tu i teraz, są aktualne we wrześniu 2010 roku. Równościowe rozwiązania nie są powszechne. Trzeba poszukiwać własnych ścieżek, myśli, odpowiedzi często polegających na redefiniowaniu panujących zasad (chociażby językowych) lub oglądać pod lupą świat, który niejednokrotnie podsuwa nierównościowe rozwiązania. Przy pisaniu tego podręcznika miałyśmy okazje same potykać się o własne błędy, nierównościowe skojarzenia, które czasami udało się dostrzec, a które pewnie też reprodukowałyśmy. Mamy nadzieję, że w przyszłości powstanie więcej tego rodzaju publikacji, które znajdą nowe, bardziej skuteczne, bardziej równościowe odpowiedzi na obecne dylematy. Dlatego zachęcamy do wątpienia, pytania, „gadania kilka godzin”, jak zachęca prof. Bauman oraz poszukiwania nowych rozwiązań i metod, które ułatwią budowanie świata wolnego od dyskryminacji, promującego równość i różnorodność.

Publikację tę kierujemy przede wszystkim do trenerów i trenerek oraz osób zajmujących się różnymi formami edukacji nieformalnej. Mamy pełną świadomość, że podręcznik nie może zastąpić szkoły trenerskiej oraz własnych doświadczeń edukacyjnych, dlatego tę publikację kierujemy przede wszystkim do tych osób, które szukają teoretycznego wsparcia i inspiracji do prowadzonych zajęć.
(z Wprowadzenia)

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wprowadzenie

Część I: Edukacja antydyskryminacyjna – Wprowadzenie

Rozdział I.1: Podstawowe definicje
Rozdział I.2: Kontekst
Rozdział I.3: Osoba prowadząca
Rozdział I.4: Wyzwania etyczne
Rozdział I.5: Perspektywa równościowa w organizowaniu wydarzeń

Część II: Edukacja antydyskryminacyjna – Świadomość

Rozdział II.1: Świadomość osoby prowadzącej – wprowadzenie
Rozdział II.2: Wywiady z osobami prowadzącymi warsztaty antydyskryminacyjne

Część III: Edukacja antydyskryminacyjna – Wiedza

Rozdział III.1: Tożsamość społeczna
Rozdział III.2: Postrzeganie społeczne
Rozdział III.3: Dyskryminacja
Rozdział III.4: Przeciwdziałanie dyskryminacji
Rozdział III.5: Rodzaje dyskryminacji

  • Ableizm
  • Ageizm
  • Antysemityzm
  • Homofobia
  • Islamofobia
  • Rasizm
  • Romofobia
  • Seksizm
  • Dyskryminacja wielokrotna

Rozdział III.6: Dalsze lektury – wybrane pozycje

Część IV: Edukacja antydyskryminacyjna – Umiejętności

Rozdział IV.1: Metodologia uczenia dorosłych
Rozdział IV.2: Konstruowanie programu warsztatowego
Rozdział IV.3: Metody warsztatowe w kontekście antydyskryminacji i różnorodności
Rozdział IV.4: Rola i funkcje kontraktu w prowadzeniu zajęć antydyskryminacyjnych
Rozdział IV.5: Facylitacja
Rozdział IV.6: Opór
ozdział IV.7: Ewaluacja warsztatu

Część V: Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego

Rozdział V.1: Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego – informacje o projekcie
Rozdział V.2: Prezentacja absolwentów i absolwentek Akademii
Rozdział V.3: Informacja o autorkach