Bibliografia
Okładla dla

EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA I JEJ STANDARDY JAKOŚCIOWEWydawca Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Warszawa, 2011
Liczba stron68


Obszar Edukacja

Edukację antydyskryminacyjną i jej standardy jakościowe kierujemy przede wszystkim do trzech grup odbiorców i odbiorczyń. Po pierwsze i drugie, przekazujemy ją organizacjom pozarządowym zajmującym się edukacją i/lub przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz indywidualnym osobom — edukatorom/edukatorkom, trenerom/trenerkom, animatorom/animatorkom i wielu innym — podejmującym działania edukacyjne i zainteresowanym wspieraniem równości i różnorodności. Po trzecie, niniejsze opracowanie oddajemy w ręce instytucji państwowych odpowiedzialnych za edukację, w tym również tych organów, które zajmują się polityką oświatową na szczeblu lokalnym. Chcemy podkreślić, że administracja publiczna powinna pełnić liderską rolę w podejmowaniu inicjatyw przeciwdziałających wszelkiej dyskryminacji.
Mamy nadzieję, że nasza publikacja zainspiruje Państwa do rozwijania edukacji antydyskryminacyjnej w Państwa działaniach i jednoczesnego dbania o jej jakość.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE 

ROZDZIAŁ 1 EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA 
Podrozdział 1: Definicja edukacji antydyskryminacyjnej 
Podrozdział 2: Formy edukacji antydyskryminacyjnej 
Podrozdział 3: Treści edukacji antydyskryminacyjnej 
Podrozdział 4: Osoba prowadząca edukację antydyskryminacyjną 

ROZDZIAŁ 2 SYSTEM CERTYFIKACJI TRENERSKIEJ
Podrozdział 1: System certyfikacji — korzyści i wskazówki dla zamawiających szkolenia 
Podrozdział 2: System certyfikacji — korzyści dla trenerów i trenerek 

ROZDZIAŁ 3 RÓWNOŚCIOWY MONITORING WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH 

INFORMACJA O TOWARZYSTWIE EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ