Bibliografia

Media w Europie, Ameryce Północnej i na Dalekim Wschodzie muszą zwiększać i pogłębiać wśród odbiorców zrozumienie realiów życia w krajach rozwijających się. Ich czytelnicy, słuchacze i widzowie muszą być świadomi, dlaczego niektórzy ludzie żyją w ubóstwie, co można zrobić dla poprawy ich sytuacji, które polityki na rzecz pomocy są skuteczne i jakiego rodzaju zmiany polityczne są niezbędne, aby pomoc tym znajdującym się w najcięższej sytuacji. Znalezienie sposobów na zainteresowanie i zaangażowanie ze strony odbiorców mediów należy właśnie do dobrze poinformowanych i kreatywnych dziennikarzy.
(Oliver Wates, Słowo wstępne)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
Wprowadzenie
Rozwój jako informacja
Rozwój
Przyciąganie uwagi odbiorców
Pisanie
Źródła
Etyka
W jaki sposób funkcjonuje system pomocy rozwojowej
Donatorzy i realizatorzy
Odbiorcy pomocy
Tematy
Edukacja
Zagadnienia zdrowotne
Woda i problemy sanitarne
Rola i prawa kobiet
Rolnictwo i wyżywienie
Zmiany klimatu
Dobre rządy