Bibliografia
Okładla dla

Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej.

Materiały dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Redakcja Jolanta Suchodolska , Tadeusz Lewowiecki
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie,
Katowice - Cieszyn - Warszawa, 2011
ISBN978-83-7587-530-0
Liczba stron200


Obszar Edukacja

Po licznych pracach teoretycznych pojawia się opracowanie wspomagające praktykę edukacji wielo- i międzykulturowej. […] Redaktorzy tomu zadbali o adekwatne do zamieszczonych scenariuszy zajęć wsparcie teoretyczne obejmujące istotne dla praktyki edukacyjnej kwestie. […] Zarówno w części odnoszącej się do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, jak i w części dotyczącej edukacji uczniów szkoły podstawowej znalazły się propozycje rozwiązań metodycznych zajęć ukierunkowanych na świat kulturowy, kulturę narodową, europejską i kulturę regionu, poznawanie innych kultur, postrzeganie różnic, tolerancję, pozbywanie się uprzedzeń i stereotypów oraz budowanie własnej tożsamości. […]
Zawarte w tomie scenariusze zajęć […] inspirują do samodzielnych dopełnień i modyfikacji. […] nauczyciele mogą je modyfikować stosowanie do lokalnych okoliczności. Należy zarazem zwrócić uwagę na to, że propozycje metodyczne są silnie zorientowane na aktywny, twórczy i uspołeczniający udział dzieci i uczniów w zajęciach. Poza tym zadbano o warstwę erudycyjną zajęć, umieszczając załączniki informujące między innymi o obyczajach związanych z różnymi kulturami. W propozycjach metodycznych rozwiązań wyraźnie przewija się idea edukacji wielostronnej aktywizującej dzieci i uczniów pod względem poznawczym, emocjonalnym, społecznym oraz praktycznym.
[…] tom przyniesie istotne korzyści w zakresie praktycznie realizowanej edukacji wielo- i międzykulturowej dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Jestem przekonany, że spotka się on z zainteresowaniem nauczycieli, wychowawców, a także pracowników domów kultury, ośrodków edukacyjnych i opiekuńczych.

Z recenzji prof. dr. hab. Stefana Mieszalskiego


SPIS TREŚCI
Wstęp

Część I: Przedszkolak wobec znajomości regionu, Innego i samego siebie

Jolanta Suchodolska:
Wprowadzenie

Barbara Chojnacka-Synaszko:
Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje świat kulturowy
Scenariusze

Jolanta Suchodolska:
Poznajemy Innego i jego kulturę oraz kształtujemy tolerancję
Scenariusze

Część II: Dziecko w szkole podstawowej wobec dziedzictwa kulturowego regionu, narodu i Europy

Alina Szczurek-Boruta:
Wprowadzenie

Alina Szczurek-Boruta:
Poznajemy region, kształtujemy otwartość na dziedzictwo kultury narodowej i europejskiej
Scenariusze – propozycje zajęć dla klas I–III

Aniela Różańska:
Poznajemy Innego, pozbywamy się stereotypów i kształtujemy tolerancję
Scenariusze – propozycje zajęć dla klas I–III
Scenariusze – propozycje zajęć dla klas IV–VI

Gabriela Piechaczek-Ogierman:
Kształtujemy postawy otwarte na świat i budujemy własną tożsamość
Scenariusze

Wykaz publikacji w serii „Edukacja Międzykulturowa”

Spis scenariuszy