Bibliografia
Okładla dla

DZIAŁACZKI SPOŁECZNE, FEMINISTKI, OBYWATELKI..., T. II, SAMOORGANIZOWANIE SIĘ KOBIET NA ZIEMIACH POLSKICH PO ROKU 1918 (NA TLE PORÓWNAWCZYM)Wydawca Wydawnictwo NERITON,
Warszawa, 2009
ISBN978-83-7543-101-8
Liczba stron472


Obszar Historia
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Feminizm , Równość płci

Książka zawiera 23 studia i szkice odzwierciedlające złożone i różnorodne formy społecznego, kulturalnego i politycznego organizowania się kobiet w II Rzeczypospolitej i czasach PRL. Autorzy analizują stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne, zrzeszenia spółdzielcze itd., zarówno zdominowane przez mężczyzn, jak i ekskluzywnie kobiece. W bardzo wielu przypadkach konstatują skuteczne próby podporządkowania ich sobie przez elity władzy i narzucenia im dominujących ideologii.