Bibliografia
Okładla dla

Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym)Redakcja A. Janiak-Jasińska , A. Szwarc , K. Sierakowska
Wydawca Wydawnictwo NERITON,
2008
ISBN978-83-7543-026-4
Liczba stron534


Obszar Historia
Przesłanki Płeć

W 28 studiach i szkicach umieszczonych w książce przedstawiono programy, polityczne uwikłania, próby recepcji obcych wzorców i przyczyny słabości struktur organizacyjnych. Zgromadzono komparatystyczne ujęcia tytułowej problematyki, odnoszące się m.in. do sytuacji w Czechach, Słowacji, Rosji, Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz relacji międzynarodowych. Omówiono też procesy ewolucji korporacji i stowarzyszeń, w których kobiety działały od dawna, z przyzwoleniem środowisk akceptujących wyłącznie przednowoczesny podział ról płciowych.