Bibliografia

W 2002 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowano konferencję poświęconą dyskryminacyjnej funkcji państwa. Miała ona charakter socjologiczno-politologiczny. Zdecydowaliśmy się na jej zorganizowanie ze względu na narastanie dysfunkcjonalności państwa, szczególnie w obszarze polityki społecznej. W zbiorze artykułów pod takim samym tytułem przedstawiamy jej dorobek.
(fragment)

Spis treści
Wstęp

Danuta Zalewska
Dyskryminacyjna funkcja państwa

Ludmiła Dziewięcka-Bokun
Funkcja socjalna państwa w postsocjalistycznej transformacji

Stanisław Witold Kłopot
Socjalny wymiar transformacji na wsi jako konsekwencja dyskryminacyjnej polityki państwa

Władysław Frasyniuk
Solidarnościowa koncepcja państwa

Marta Makuch-Paszkiewicz
Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola jako instrumentu walki z bezrobociem

Katarzyna Delikowska
Mobbing w instytucjach państwowych

Izabella Hałas
Kwestie nierówności na polskim rynku pracy

Katarzyna Zamorska
Status społeczny kobiet - miejsce w strukturze społecznej i na rynku pracy

Antonina Jakubek
Czy dziecko ma prawa, szczególnie jeśli jest małym pacjentem?

Wiesław Krztoń
Atomizacja zarządzania w ochronie zdrowia jako przyczyna załamania się usług medycznych na Dolnym Śląsku

Anna Białas
Dostępność do edukacji w opinii nauczycieli

Beata Bernacka
Jaki system opieki nad dziećmi i młodzieżą? - na podstawie doświadczeń we Wrocławiu

Andrzej Krzysztof Ładyżyński
Czy dyskryminacja rodziny?

Józef Patkiewicz
Niektóre formy dyskryminacji osób niepełnosprawnych

Miłosz Kuśnierz
Dyskryminacja osób upośledzonych umysłowo

Iwona Dudwał
Prawo a kwestia bezdomności