Bibliografia

Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Dyskryminacja nie odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której kobiety są dyskryminowane przez mężczyzn albo mężczyźni przez kobiety, ale ma miejsce także wówczas, kiedy, stosując kryterium płci, jakaś kobieta dyskryminuje inne kobiety, a mężczyzna innych mężczyzn. Wiele elementów dyskryminacji ze względu na płeć jest wpisanych w kulturę i system społeczny, w którym żyjemy. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, potwierdzony zarówno przez regulacje międzynarodowe, jak i polskie prawo, odnosi się tak do kobiet, jak i do mężczyzn. Jednak, jak wskazują badania, statystyki i raporty, grupą dyskryminowaną o wiele częściej są kobiety, dlatego też temu problemowi poświęcimy w niniejszym rozdziale więcej uwagi.
(fragment)

 

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Dyskryminacja ze względu na płeć - Joanna Tomaszewska
Rozdział 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć - Agata Czarnacka
Ku wspólnotowej strategii ramowej na rzecz równości płci - Komunikat Rady Wspólnot Europejskich