Bibliografia

INNI! Są wszędzie, spotykamy ich na każdym kroku! To ci, którzy w jakikolwiek sposób się od nas różnią: mają inny kolor włosów, są wyżsi lub niżsi, są innego wyznania, płynie w nich inna krew, są od nas starsi lub młodsi. Pochodzą z innego kraju, inaczej się ubierają, wyznają inne zasady, są fanami innej drużyny piłkarskiej, popierają inną partię lub ideologię, mieszkają w innymi mieście, może na wsi… Spotykamy ich codziennie! Bo każdy jest inny..., choć wszyscy jesteśmy ludźmi. Najłatwiejszym sposobem na samookreślenie jest przeciwstawienie siebie innemu człowiekowi, ewentualnie innej grupie ludzi. Na przykład wiele narodów ukształtowało się właśnie przez odrzucenie tradycji i zwyczajów innych narodów. A czym byłoby kibicowanie swojej drużynie piłkarskiej, gdyby nie było zwolenników innych drużyn? Te przykłady pokazują, jak łatwo jest patrzeć na świat i innych ludzi przez pryzmat tego, co nas różni, a nie tego, co nas łączy. A od takiego różnicującego sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości już tylko krok do odbierania „przeciwnikom” cech ludzkich, do złego traktowania czy poniżania. Każdy z nas na pewno spotkał się z wyzwiskami związanymi z narodowością, porównaniem do blondynki czy pogardą wyrażoną wobec ludzi starszych. Takie zachowania spotykamy na każdym kroku. A to i tak najdelikatniejsze z „nieludzkich” zachowań. Podłożem takich działań jest niedostrzeganie w drugim człowieku osoby ludzkiej, nieszanowanie jego godności.
(ze Wstępu)