Bibliografia
Okładla dla

Dyrektywy Unii Europejskiej a rola organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji w PolsceWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2005
Liczba stron77


Materiały na seminarium organizowane w ramach programu finansowanego przez Komisję Europejską „Rola społeczeństwa obywatelskiego w przeciwdziałaniu dyskryminacji” (Mapping capacity of civil society dealing with anti-discrimination VT/2004/45).