Bibliografia

"W pierwszej kolejności należałoby ujednolić pojęcie „uczeń niepełnosprawny” z zawartą w Konwencji definicją osoby niepełnosprawnej. Pozwoli to na objęcie wsparciem w systemie edukacji i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju znacznie szerszej grupy dzieci niepełnosprawnych. System orzecznictwa powinien dysponować znacznie szerszym zestawem narzędzi diagnostycznych, a w proces diagnozy należy zaangażować tych specjalistów, których kompetencje odpowiadają deficytom
dziecka. Dzieci powinny być – za zgodą rodziców – diagnozowane w swoim naturalnym środowisku, w szkole/ przedszkolu/ domu. Zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinny być na tyle jednoznaczne, aby nie dawały pola do niekorzystnej ich interpretacji przez placówkę oświatową."
(fragment)