Bibliografia
Okładla dla

Dostępna przestrzeń publicznaAutor/-ka Marek Wysocki
Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)
Kraków, 2009
ISBN978-83-61170-68-6
Liczba stron48
Link do publikacji

Czy realia przestrzeni publicznej w polskich miastach spełniają swoją rolę integracyjną, czy jednak wielu ludzi jest poza głównym nurtem życia społecznego? Czy osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać ze swoich podstawowych praw:
dostępu do nauki, kultury, rekreacji i czy mogą z nich korzystać samodzielnie? To, jak wygląda przestrzeń publiczna, w dużej mierze zależy od świadomości i odpowiedzialności zarządzających tą przestrzenią. Ale to nie tylko władze lokalne są odpowiedzialne za jakość tej przestrzeni, choć należy powiedzieć, że odgrywają w jej kształtowaniu największą rolę. Świadomość społeczna wszystkich operatorów działających w przestrzeni oraz samych użytkowników wpływa na to, jak dalece nasze otoczenie jest przyjazne osobom niepełnosprawnym.
(fragment Przedmowy)

SPIS TREŚCI
Przedmowa
Wprowadzenie
Niepełnosprawność a dostępność przestrzeni publicznej
Postrzeganie osób niepełnosprawnych
Uwarunkowania prawne dostępności przestrzeni publicznych
Projektowanie dla wszystkich w świetle prawodawstwa międzynarodowego
Działania samorządów w zakresie dostępu do przestrzeni publicznej
Podnoszenie świadomości społecznej
Konsultacje społeczne jako element tworzenia równoprawnej dostępności
Dostępność przestrzeni w procedurach przetargowych
Projektowanie dla wszystkich w obszarach zabytkowych
Standardy projektowania dla wszystkich
Projektowanie dla wszystkich wyzwaniem dla profesjonalistów
Ciągi komunikacyjne w mieście
Dostosowanie głównego wejścia do budynku
Komunikacja pozioma i pionowa w budynkach
Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych
Informacja w obiektach użyteczności publicznej
Podsumowanie
Literatura uzupełniająca

Projekt „Samorząd równych szans”, realizowany w 2009 r., adresowany do samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę w tworzeniu warunków dla trwałej integracji osób niepełnosprawnych.