Bibliografia
Okładla dla

Dostępna komunikacja miejska. Samorząd Równych Szans.Autor/-ka Paweł Zadrożny
Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)
Kraków, 2009
ISBN978-83-61170-36-5
Liczba stron52
Link do publikacji

Hasło słownikowe Niepełnosprawność

W ostatnich kilkunastu latach, kiedy zaczęto zauważać potrzeby osób niepełnosprawnych w kwestii samodzielnego korzystania z komunikacji miejskiej, nastąpił duży postęp w tym względzie. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia. Zastosowanie bardzo korzystnych dla osób niepełnosprawnych rozwiązań wiąże się także z korzyściami dla innych grup pasażerów, np. niska podłoga służy nie tylko niepełnosprawnym, ale i rodzicom z dziećmi w wózkach czy osobom starszym, a systemy audiowizualnej informacji pasażerskiej mogą służyć nie tylko niewidomym i słabowidzącym, ale też np. turystom nieznającym miasta. Należy też pamiętać, że duża część rozwiązań dostosowujących komunikację miejską do potrzeb osób niepełnosprawnych nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, np. zastosowanie w pojazdach żółtych poręczy i oznakowania stopni i krawędzi, odpowiedniego systemu informacji audiowizualnej czy oświetlenia. Podobnie jest też z wieloma elementami infrastruktury. Aby rozwiązania spełniały swoją rolę, należy uczulać na problemy pasażerów przede wszystkim osoby kierujące pojazdami komunikacji miejskiej. Umiejętna pomoc to bardzo pożądana reakcja nie tylko osoby prowadzącej pojazd, ale także współpasażerów, których także należy edukować. Istotne, aby odpowiednie zapisy znalazły się już w fazie projektu oraz w specyfikacji przetargowej. Im więcej bowiem szczegółów zawartych zostanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) tym lepiej, bo uniemożliwia to oferentom dowolność interpretacji i w praktyce zapobiega niekorzystnym rozwiązaniom w pojazdach czy infrastrukturze, jak np. nieprzemyślany, utrudniający poruszanie się układ oraz źle widoczny kolor poręczy w pojazdach czy zbyt słabe oświetlenie i nieodpowiednie materiały użyte do budowy nawierzchni przystanków.
(fragment Podsumowania)

Spis treści
PODSUMOWANIE
WSTĘP

MIEJSKI TRANSPORT ZBIOROWY A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Rys historyczny
Pasażerski transport publiczny – definicja, uwarunkowania prawne, formy
organizacyjne, struktura własności, finansowanie
Niepełnosprawność – definicje i uwarunkowania prawne
Dostępność transportu miejskiego dla niepełnosprawnych –
uwarunkowania prawne

INFRASTRUKTURA PRZYSTANKOWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Tendencje
Klasyfikacja infrastruktury przystankowej komunikacji miejskiej
Przystanki zatokowe a przystanki przylądkowe
Przystanki tramwajowe
Węzły przesiadkowe
Stacje podziemne tramwaju, metra i kolei miejskiej
Elementy infrastruktury zwiększające dostępność dla osób
niepełnosprawnych oraz ich bezpieczeństwo
Podjazdy i windy
Oznakowanie schodów, skrajni i krawędzi peronu
„Ścieżki” dla niewidomych
Rozmieszczenie elementów infrastruktury na przystankach
Kolory, rodzaj użytych materiałów oraz oświetlenie w obiektach
zamkniętych
Elementy informacji przystankowej
Oznakowanie przystanków
Tabliczki z rozkładami jazdy – wygląd i rozmieszczenie
Systemy informacji audiowizualnej

POJAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Rodzaje pojazdów komunikacji miejskiej
Pojazdy kołowe
Pojazdy szynowe
Elementy wyposażenia pojazdów zwiększające dostępność dla osób
niepełnosprawnych oraz poprawiające ich bezpieczeństwo
Oznakowanie pojazdów dostępnych dla osób niepełnosprawnych
Wysokość podłogi i podnośniki w drzwiach
Szerokość drzwi
Poręcze (usytuowanie i kolor)
Dodatkowe uchwyty (kształt, materiał i kolor)
Przestrzeń na wózki
Przyciski
Oznakowanie krawędzi schodów i podestów
Oświetlenie
Informacja pasażerska

ROLA KIEROWCY I MOTORNICZEGO W DOSTĘPNYM TRANSPORCIE MIEJSKIM
Szkolenia kierowców
Praktyczne wskazówki
Niewidomy na przystanku mojej linii. Co robić?
Słabowidzący na przystanku mojej linii. Co robić?
Osoba na wózku inwalidzkim lub o kulach na przystanku mojej linii.
Co robić?
Osoba niesłysząca w moim pojeździe. Co robić?
Atak epilepsji w moim autobusie. Co robić?

DODATKOWE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE
System telefonicznej informacji pasażerskiej
Strona internetowa
Punkty obsługi pasażerów