Bibliografia

Nie sądzę, że nauka każdego dziecka w jego szkole rejonowej jest najlepszym i jedynie słusznym rozwiązaniem. Sądzę jednak, że jako państwo europejskie początku XXI wieku powinniśmy zrobić wszystko, by stworzyć równe szanse dla wszelkich typów edukacji dzieci niepełnosprawnych. Powinniśmy zapewnić rodzicom niezbędną pomoc od samego początku i to pomoc w miejscu ich zamieszkania, w gminie, w powiecie, w szkole dwie ulice dalej, a nie gdzieś daleko u specjalisty na końcu świata. Wiem, że jest to możliwe, aby osoba nawet z najcięższą niesprawnością mogła wybierać to, co sama uważa za słuszne. Wiem, że jest możliwe, by rodzice byli otoczeni szacunkiem i poruszali się swobodnie pośród opcji, z których mogą wybierać to, co sami uznają za najlepsze dla swego dziecka – szkołę specjalną lub rejonową.
W mojej kilkunastoletniej karierze uniwersyteckiej przekonałem się, że tworzenie nowych rozwiązań jest zależne nie od pieniędzy i rozwiązań prawnych, ale od otwartości i dobrej woli tych, którzy podejmują decyzje. Gdy w 1996 roku, poproszony przez władze rektorskie o stworzenie jednolitej polityki Uniwersytetu Warszawskiego wobec osób niepełnosprawnych, proponowałem rozwiązania wzorowane na systemie amerykańskim, na UW studiowało 50 studentów niepełnosprawnych na 53 tysiące studentów. Dziś rozwiązania prawne w Polsce zaczynają spełniać to, o czym wtedy tylko marzyłem. Od dwóch lat istnieje dotacja na kształcenie studentów niepełnosprawnych. Gdy ją wprowadzano, w uniwersyteckim Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych zarejestrowanych było już ośmiuset studentów. Ktoś „na górze” uznał, że warto próbować, bo ludziom przysługuje prawo do wolności i godności. Bez czekania na prawo i dotacje zrobiliśmy coś, co zmieniło życie setek osób. To samo jest możliwe w Państwa powiecie. Sukces zależy od Państwa otwartości i gotowości do pójścia dalej niż tego się od Państwa wymaga.
(ze Wstępu)


Spis treści
Wstęp. Dlaczego napisałem ten poradnik?
Edukacja osób niepełnosprawnych – charakterystyka zjawiska
Kształcenie osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej
Zmiany w podejściu do kształcenia uczniów niepełnosprawnych w Polsce
Szkolnictwo specjalne, integracyjne, włączające
Szkoły specjalne
Szkoły integracyjne
Edukacja włączająca
Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych
Uczeń niepełnosprawny w szkole – informacje praktyczne
Wskazówki ogólne
Organizacja klasy
Liczba dzieci niepełnosprawnych z klasie
Uczniowie z niesprawnością narządu ruchu
Jak przygotować szkołę? – Remonty i adaptacje
Przygotowanie klasy
Jaki sprzęt jest niezbędny?
Jakich specjalistów trzeba zatrudnić?
Co jeszcze trzeba zapewnić?
Uczniowie niewidomi i słabowidzący
Przemieszczanie się i komunikacja
Niezbędne remonty i adaptacje architektoniczne
Przygotowanie klasy – oświetlenie
Jaki sprzęt jest niezbędny?
Rozwiązania dla osób słabowidzących
Jakich specjalistów trzeba zatrudnić?
Co jeszcze trzeba zapewnić?
Uczniowie głusi i niedosłyszący
Jak przygotować szkołę?
Remonty i adaptacje
Jaki sprzęt jest niezbędny?
Jakich specjalistów trzeba zatrudnić?
Co jeszcze trzeba zrobić?
Uczniowie z niesprawnością intelektualną
Remonty i adaptacje
Przygotowanie klasy
Jaki sprzęt jest niezbędny?
Uczniowie z chorobami przewlekłymi
Jak przygotować szkołę?
Niezbędne remonty i adaptacje oraz sprzęt specjalistyczny