Bibliografia
Okładla dla

Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną - szanse i zagrożeniaAutor/-ka Ewa Pisula
Wydawca Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Warszawa, 2008
ISBN978−83−60105−63−4
Liczba stron40


Okres dorastania i wczesnej dorosłości to czas dużych zmian w życiu człowieka, prowadzących do osiągnięcia osobistej niezależności oraz wzrostu możliwości decydowania o sobie. Samostanowienie ściśle wiąże się ze stopniem kontroli, jaki mamy nad własnym życiem, przy czym szczególnie istotne są te obszary, które sami oceniamy jako ważne i na które chcielibyśmy mieć wpływ.

Osoby zdolne do samostanowienia dysponują rozmaitymi umiejętnościami, wiedzą oraz przekonaniami, które umożliwiają im autonomiczne, podlegające samoregulacji zachowanie, ukierunkowane na osiąganie celów i umożliwiające realizację własnych potrzeb. Tak więc, aby móc decydować o sobie, trzeba nie tylko posiadać określone zdolności, ale także mieć odpowiednią postawę wobec siebie, opartą na przeświadczeniu, że jest się zdolnym do efektywnego podejmowania decyzji dotyczących własnego życia. Równie ważne są postawy innych ludzi wobec tej osoby i ich przekonanie o jej zdolności do bycia niezależną.
(ze Wstępu do Publikacji)

SPIS TREŚCI

WSTĘP
CO PRZESZKADZA DECYDOWAĆ?
NIEPRZYJAZNE TRAKTOWANIE
ZALEŻNI OD INNYCH
WSPANIAŁA JAKOŚĆ ŻYCIA
PRZYJACIELE SĄ WAŻNI
JAK WSPIERAĆ?
WIARA WE WŁASNE SIŁY
O CZYM MARZĘ?
JAK CZĘSTO MYĆ WŁOSY?
TO NIE KONIEC ŚWIATA
TRAFNE DECYZJE FINANSOWE
MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE
FORMUŁOWANIE CELÓW
NIEWIDZIALNI
ROZMOWY O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
PRAWA I POTRZEBY
W SUKCESIE POMAGA RODZINA
OCHRONIĆ DZIECI
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA