Bibliografia

W niniejszej publikacji znajdziesz artykuły dotyczące mechanizmu stereotypizacji i dyskryminacji osób ze względu na płeć, oraz informacje, jak skutecznie przeciwdziałać tym zjawiskom. Poznasz także narzędzia gender mainstreaming, które należy wykorzystać w różnych obszarach życia społecznego, zawodowego oraz politycznego. Przybliżymy Ci sposoby rozpoznawania dyskryminacji ze względu na płeć w kontekście obowiązującego prawa oraz właściwe sposoby reagowania na nią. Ponadto dowiesz się, jak uwzględnić perspektywę równości szans kobiet i mężczyzn w planowaniu działań (firm, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych). Na płycie zawarliśmy również trzy bazy wiedzy: dobre praktyki, literatury do bezpłatnego pobrania oraz opisy ciekawych rozwiązań równościowych w działaniach projektowych. Dzięki lekturze opracowanych artykułów poznasz, na czym polega równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim.
(Wprowadzenie


SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I GENDER MAINSTREAMING
Wstęp
1. Gender mainstreaming - jak wtajemniczyć?
2. Mechanizm stereotypizacji i dyskryminacji osób ze względu na płeć 
3. Jak mówić o gender mainstreaming, aby być zrozumianym/zrozumianą?
4. Popularyzacja wiedzy na temat specyfiki gender mainstreaming i sposobów jej wykorzystania w zarządzaniu kapitałem ludzkim
5. Gender mainstreaming w Public Relations firm i instytucji rynku pracy
6. Równość płci w świetle polskiego ustawodawstwa
7. Prawo a praktyka. Fasadowa polityka równościowa w Polsce
8. Różni i równi, różne i równe. Antydyskryminacja w przepisach prawnych

ROZDZIAŁ II W STRONĘ RÓWNOŚCI
1. Projekt Gender Index, czyli jak przeciwdziałać nierównym szansom na rynku pracy
2. Nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn
3. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do rynku pracy
4. Co to znaczy męski zawód? Skuteczne działania skierowane do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet
5. Jak informować na temat genderowych uwarunkowań na rynku pracy
6. Płeć ma znaczenie. Równe szanse w zarządach europejskich przedsiębiorstw
7. Zapobiegać czy leczyć? Przeciwdziałanie segregacji poziomej na rynku pracy
8. Zmniejszenie barier utrudniających podejmowanie pracy ze względu na feminizacje lub maskulinizację zawodów
9. Przynajmniej 40%. Dlaczego warto szukać skutecznych metod zwiększania reprezentacji kobiet na stanowiskach decyzyjnych w biznesie
10. Gender mainstreaming w komunikacji firm z otoczeniem
11. Etykieta równościowa w tekstach publicznych. Poradnik dla urzędów i instytucji
12. Rozpoznawanie dyskryminacji językowej ze względu na płeć
13. Dyskurs równościowy (tolerancji)
14. Stereotypy na temat płci w komunikacji masowej
15. Rozwój języka polskiego pod względem feminatywów
16. Jak Polki postrzegają feminatywy i dlaczego jest tak źle?
17. Feminizacja współczesnego języka polskiego
18. Zachowuj się jak dziewczynka. Perspektywa lingwistyczna w edukacji antydyskryminacyjnej

ROZDZIAŁ III BAZA WIEDZY
1. Projekty równościowe. Warto wiedzieć więcej
2. Publikacje z zakresu równości płci
3. Dobre praktyki. Skuteczne rozwiązania