Bibliografia
Okładla dla

Dobre praktyki samorządów 2009. Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych. Samorząd Dobrych Szans.Autor/-ka Halina Waszkielewicz
Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)
Kraków, 2009
ISBN978-83-61170-72-3
Liczba stron60
Link do publikacji

Konkurs „Jak żyć w przyjaźni?” jest częścią programu edukacyjnego skierowanego do uczniów, nauczycieli a także rodziców. Pozwala wspólnie zastanowić się, jak wspierać i rozumieć niepełnosprawność. Konkurs adresowany jest do nauczycieli klas drugich gdyńskich szkół podstawowych. Podstawą oceny jest przygotowanie i zrealizowanie trzech scenariuszy lekcji z wykorzystaniem książeczki „Dziecięce zasady – jak żyć w przyjaźni?”, która została wydana przez Urząd Miasta Gdyni. Celem konkursu jest integracja dzieci z różnego rodzaju problemami rozwojowymi. Intencją podjęcia tych działań jest dotarcie w możliwie dostępny sposób do dzieci, aby w przyszłości pomóc im z odpowiednim określeniem swojej tożsamości i roli społecznej. Wychodzimy z założenia, że niepełnosprawność nie jest cechą charakteru, a okolicznością, z którą należy się zmierzyć. Wczesne uświadomienie tych relacji powoduje, że dorosła osoba niepełnosprawna nie ogranicza swojego funkcjonowania z powodu posiadanych dysfunkcji. Jednocześnie niepełnosprawność nie jest cechą dominującą w postrzeganiu jej jako człowieka.
(fragment)


SPIS TREŚCI

Gdynia. Jak żyć w przyjaźni?
Województwo dolnośląskie. Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu
Zabrze. Nowoczesne rozwiązania wspomagające mobilność i dostęp do informacji, podnoszące jakość życia mieszkańców w środowisku miejskim
Siemianowice Ślaskie. MICRO BUS – wdrożenie MICRO SIECI komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Pałecznica. Budowanie regionalnego systemu wczesnej interwencji dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lepszej integracji społecznej
Powiat poddębicki. Siła motywacji siłą integracji
Szczecin. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Kołobrzeg. Jesteś potrzebny
Powiat gryfiński. Ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych w Chojnie
Powiat inowrocławski. Podróż w usamodzielnienie
Powiat złotoryjski. Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych
Częstochowa. Tworzenie sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Gmina Dąbrowa Tarnowska. Gmina przyjazna niepełnosprawnym
Gmina Nysa. Od przedszkolaka do studenciaka – ścieżka edukacyjna dla osób niepełnosprawnych
Powiat łomżyński. Razem na ścieżkach historii i przyrody – aktywna integracja społeczna
Powiat pilski. Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych
Powiat namysłowski. Niepełnosprawni są wśród nas
Olsztyn. Kultura ostępna
Powiat nowomiejski. Od wsparcia do samodzielności
Powiat nowotomyski Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Powiat mławski. Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim
Powiat kielecki. Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności
Powiat ostrzeszowski. Aktywność naszą szansą