Bibliografia
Okładla dla

Disability and non-discrimination law in the European Union. An analysis of disability discrimination law within and beyond the employment fieldAutor/-ka Anna Lawson , Lisa Waddington
Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2009
ISBN978-92-79-13617-7
Liczba stron84
Link do publikacji

Raport ten analizuje prawo Unii Europejskiej przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Podzielony jest na die główne części. Część pierwsza dotyczy prawa Wspólnoty Europejskiej dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, a w szczególności analizuje zapisy Dyrektywy 2000/78/EC, ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Analizie poddano została Dyrektywa, w tym jej preambuła, a także przedstawiono (jeśli były dostępne) orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Raport ten również bada w jaki sposób państwa członkowskie zaadoptowały Dyrektywę, w tym również w jaki sposób sformułowano to w prawie krajowym oraz jaki sposób koncepcja racjonalnych usprawnień (w systemie rekrutacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością) została wdrożona.
W części drugiej analizowano przypadki dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność nie objęte prawem unijnym. Skupiono się na sferach życia społecznego, poza zatrudnieniem, takie jak: dostęp do dóbr i usług, edukacja, transport, mieszkalnictwo i opieka społeczna.
(fragment Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
Executive Summary
Introduction
I The Employment Equality Directive and Disability
1 An Introduction to the Employment Equality Directive from a Disability Perspective
2 Who is protected from Discrimination? The Personal Scope of the Directive with Regard to Disability
2.1 Judgments of the European Court of Justice
2.1.1 Defining Disability - Chacón Navas
2.1.2 Addressing Discrimination by Association - Coleman
2.2 Member State Legislation
2.2.1 No Definition of Disability in National Non-Discrimination Legislation
2.2.2 A Definition of Disability which has been Developed Specifically in the Context of National
Non-Discrimination Legislation
2.2.3 A Definition of Disability in National Non-Discrimination Legislation which has been “Borrowed”
from Other Legislation
2.2.4 Two Definitions of Disability in National Non-Discrimination Legislation - A General Definition and
a More Limited Definition regarding Reasonable Accomodation
3 What is a “Reasonable Accommodation”? Exploring the Limits of Article 5
3.1 Article 5 of the Employment Equality Directive – The Obligation to Make a Reasonable
Accommodation
3.2 What is an “Accommodation”?
3.3 What is a “Reasonable” Accommodation?
3.3.1 A “Reasonable” Accommodation is an Accommodation that dśs not result in Excessive Costs or
Difficulties for the Employer
3.3.2 A “Reasonable” Accommodation is an Accommodation that is Effective in meeting the needs of the
Individual with a Disability
3.3.3 A “Reasonable” Accommodation is an Accommodation which dśs not result in Excessive Costs or
Difficulties for the Employer and is Effective in meeting the needs of the Individual with a Disability
3.4 What is a “disproportionate burden”?
4 Positive action and Disability under the Directive
II Strategies for Tackling Disability Discrimination in Areas other than Employment
1 Coverage
2 Nature of the Discrimination Experienced by Disabled People Outside the Employment Context
2.1 Introduction
2.2 Access to and Supply of Goods and Services
2.3 Education
2.4 Transport
2.5 Housing
2.6 Healthcare
2.7 Social Security and Social Assistance
3 National Legal Strategies for Combating Disability Discrimination Outside the Employment Context
3.1 Introduction
3.2 Direct Discrimination
3.2.1 Direct Discrimination not subject to a General Justification Defence
3.2.2 Direct Discrimination subject to a General Justification Defence
3.3 Indirect Discrimination
3.4 (Reactive) Reasonable Accommodation Duties Owed to Disabled Individuals
3.5 Anticipatory Reasonable Accommodation Duties Owed to Groups of Disabled People
3.6 Accessibility
3.7 Positive Duties to Promote Disability Equality and Inclusion
Conclusion
Table of Legislation
List of Cases
Bibliography
Annex: General Accessibility & Reasonable Accommodation for People with Disabilities