Bibliografia
Okładla dla

Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznaniaAutor/-ka Monika Bobako
Wydawca Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań, 2010
ISBN978-83-7177-778-3
Liczba stron352


Obszar Nauka
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Feminizm , Wielokulturowość

Demokracja to jedno z tych słów, które znacząc tak wiele, przestaje znaczyć cokolwiek. Współcześnie jest ono jednym z obligatoryjnych frazesów, który najbardziej nawet niedemokratycznym decyzjom ma zapewnić moralną i polityczną legitymizacją. Bywa więc używane do uzasadniania imperialnych podbojów, lekceważenia mniejszości, przemocy. Rzadko który jednoznacznie niedemokratyczny polityk otwarcie odrzuca pojęcie demokracji czy równości. Z drugiej strony, niedookreślenie tego pojęcia sprawia często, że obciąża demokrację winą za grzechy, których nie popełniła.


SPIS TREŚCI
Wstęp

1. Różnica
1.1. Przednowoczesność: różnica jako hierarchia
1.2. Nowoczesność: polityczne unieważnienie różnicy
1.2.1. Narodziny nowoczesnego podmiotu
1.2.2. Absolutyzm i biowładza jako paradoksalne źródła nowoczesnego egalitaryzmu
1.2.3. Ambiwalencja liberalizmu
1.2.4. "Rewolucja demokratyczna"
1.3. Późna nowoczesność: polityczny powrót różnicy?
1.3.1. Krytyka nowoczesnego uniwersalizmu jako walka o inkluzję
1.3.2. Iluzja uniwersalnego podmiotu
1.3.3. Różnica "radykalna" uersus różnica "reakcyjna"

2. Uznanie
2.1. Dlaczego uznanie?
2.2. Historyczne korzenie pojęcia uznania
2.2.1. Heglowska koncepcja uznania i jej inspiratorzy: Fichte i Kant
2.2.2. Uznanie we wczesnych pismach Hegla (odczytanie Axela Honnetha)
2.2.3. Uznanie w Fenomenologii Ducha. Figura Pana i Sługi oraz jej dwudziestowieczne reinterpretacje
2.2.4. Walka o uznanie a kobiety
2.2.5. Uznanie i Sittlichkeit

3. Uznanie różnicy
3.1. Różnica kulturowa
3.1.1. Multikulturalizm jako polityka różnicy
3.1.1.1. Źródła i ambiwalencje multikulturalizmu
3.1.1.2. Podstęp liberalnej asymilacji
3.1.1.3. Rewaloryzacja różnicy
3.1.1.3.1. Charles Taylor (The Politics of Recognition)
3.1.1.3.2. Will Kymlicka
3.1.2. Nieoczywistość różnicy kulturowej
3.1.2.1. Kłopoty z kulturą
3.1.2.2. Esencjalizm kulturowy
3.1.2.3. De-esencjalizacja kultury (Wolfganga Welscha koncepcja transkulturowości)
3.1.3. Uznanie różnicy kulturowej
3.2. Krzyżowanie się różnic: multikulturalizm a feminizm (różnica kulturowa versus różnica genderowa)
3.3. Różnica genderowa
3.3.1. Feminizm - polityka różnicy?
3.3.1.1. Źródła i ambiwalencje feminizmu
3.3.1.2. Podstęp liberalnej asymilacji
3.3.1.3. Rewaloryzacja różnicy
3.3.2. Nieoczywistość różnicy genderowej
3.3.2.1. Kłopoty z płcią
3.3.2.2. Esencjalizm genderowy
3.3.2.3. De-esencjalizacja tożsamości genderowych (teoria queer)
3.3.3. Uznanie różnicy genderowej

Zakończenie

Bibliografia