Bibliografia
Okładla dla

Decision-making. Exchange of good practices.Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2007
ISBN978-92-79-05646-8
Liczba stron60


Przesłanki Płeć

Równość szans kobiet mężczyzn jest główną zasadą Unii Europejskiej. Zbilansowany udział kobiet i mężczyzn w ważnych decyzjach politycznych i gospodarczych jest kluczowy w rozwoju prawdziwej demokracji i wpływa na wzrost gospodarczy. I chociaż w ostatniej dekadzie poczyniono duże postępy, to nadal zbyt mało kobiet zajmuje kluczowe, decyzyjne stanowiska, pomimo że wzrosła ilośc kobiet na rynku pracy (wskaźnik zatrudnienia w UE wzrósł z 51,4% do 57,2% od 1997) i pomimo faktu, że coraz więcej kobiet ma wysokie kwalifikacje (prawie 60% w UE ma wyższe wykształcenie). Jest to zjawisko zwane \\\"szklanym sufitem\\\" i odnosi się do niewidzialnych przeszkód, które uniemożliwiają kobietom objęcie kierowniczych stanowisk w administracji publicznej i biznesie. Bardzo ważne jest gromadzenie i upowszechnianie danych, jak również analizowanie pojawiających się trendów w tym zakresie. Komisja Europejska tworzy bazę kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych. Ma ona dostarczać informacji na temat kobiet i mężczyzn na wysokich stanowiskach decyzyjnych w 27 państwach członkowskich, Norwegii, Islandii, Liechtenstein\\\'ie, Turcji i Chorwacji. Dane pokazują, że średni udział kobiet w krajowych parlamentach w państwach członkowskich wynosi 23%2. W rządach jest to 22%3. W sektorze prywatnym nie jest lepiej: szacuje się, że tylko 4% kobiet zajmuje najwyższe stanowiska w 50 największych przedsiębiorstw. Zaledwie 11% kobiet jest w zarządach tych przedsiębiorstw.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
All inclusive @ work
Carpe decision
Climate for change: Gender equality and climate policy
Culture-Biz
European ‘carrefour’ working on equal opportunities (CESEC)
Gender differences in the access to managerial and entrepreneurial positions
GRADUS – Gender and decision making, steps and stairs in civil society
Latent potential: Tapping human and social capital to promote and support gender equality
in decision making in areas of high social exclusion
MAGAP II – Gender mainstreaming in public administrations
Mass media in (re)distribution of power
More women in decision-making positions, a rational use of resources
Nivela: Strategies to balance the participation and representation of women compared
to men in economic decision-making
Parity between women and men in trade union organisations
Parity in decision-making: Women in the heart of Europe
Balanced participation between men and women in the decision-making process
Sister cities going gender
The balanced participation of women and men in decision-making, challenge of economic and democratic development
Libra 2003 – Balanced participation of women and men in decision-making
The town for equality
Towards power – Women in decision-making positions in the economic sector
Women in business and decision-making
Women to the top (W2T)
Women towards leadership in business and agriculture