Bibliografia
Okładla dla

Dajmy sobie szansę - niepełnosprawna kobieta pełnosprawnym pracownikiem NGOAutor/-ka Agnieszka Żychalak , Joanna Żołądź , Klaudia Rukszan
Rzeszów, 2011
ISBN978-83-62562-01-5
Liczba stron106
Link do publikacji

Obszar Praca

Stowarzyszenia i fundacje są idealnym miejscem zatrudnienia dla osób, które ze względu na chorobę i długą przerwę w pracy nie mogą się odnaleźć na współczesnym rynku pracy. Nie dotyczy to wyłącznie organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, lecz wszystkich, które są gotowe wykorzystać ten ogromny potencjał. Dzięki środkom unijnym realizowany był w ostatnich latach przez Stowarzyszenie Klon/ Jawor projekt promujący zatrudnianie osób niepełnosprawnych w trzecim sektorze – „Ngo: sprawni. Niepełnosprawni – pełnosprawni pracownicy organizacji pozarządowych”. Dzięki publikacji szeregu artykułów w portalu www.ngo.pl wielu liderów mogło poznać tę problematykę i przemyśleć zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Coraz więcej NGO otwiera się na osoby niepełnosprawne, a decydują o tym nie tylko względy fi nansowe. Znaczenie mają wspomniane już aspekty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach oraz ich cele społeczne. Do trzeciego sektora zaczyna docierać fakt, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych nie jest kosztowne, a umożliwia organizacji rozwój i profesjonalizację. NGO, dając im szansę zatrudnienia, dają szansę również sobie.

SPIS TREŚCI

1. „NGO – sektor wielkich możliwości”
1.1. NGO – sektor wielkich możliwości 
1.2. ONa w NGO 
1.3. Prawa, obowiązki i korzyści pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne – specyfi ka zatrudnienia
I. Co trzeba wiedzieć o niepełnosprawnym pracowniku? – podstawowe aspekty prawne
Czym jest niepełnosprawność? – defi nicja niepełnosprawności w prawie
Orzecznictwo 
Do czego służy orzeczenie ZUS? 
Do czego służy orzeczenie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności? 
Orzeczenie a praca 
Akty prawne dotyczące niepełnosprawności i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
II. Finansowe korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (SODiR)
Zwrot kosztów na przystosowanie miejsca pracy osoby niepełnosprawnej
Zwrot kosztów na szkolenie niepełnosprawnego pracownika 
Koszty asystenta osoby niepełnosprawnej 
III. Rekrutacja niepełnosprawnych pracowników
Jak powinna wyglądać rekrutacja niepełnosprawnych pracowników?
Na co należy zwrócić uwagę? 51
O co pytać na rozmowie kwalifi kacyjnej, a o co pytać nie wypada? 

2. „Osoba niepełnosprawna szansa na rozwój NGO” 
2.1. Własne NGO – pomagając innym, pomagam sobie 
2.2. Niepełnosprawna kobieta = pełnosprawny pracownik 

3. „Aktywna kobieta w NGO bez barier”
3.1. Kobieta na zakręcie – krótka historia przemian 
3.2. Na dwa tygodnie, na całe życie 
3.3. Staże – przekuwanie barier w szanse