Bibliografia
Okładla dla

Czytanki o edukacji. Dyskryminacja.Redakcja Dorota Obidniak
Wydawca Związek Nauczycielstwa Polskiego,
Warszawa, 2011
Liczba stron227


Obszar Edukacja

Na stronie www.men.gov.pl próżno by szukać informacji świadczących o problemach współczesnego świata i pomysłów, jak edukacja może przyczynić się do ich przezwyciężania, jak radzić sobie ze zjawiskiem napastowania i przemocy, integracją niepełnosprawnych czy problemem używek, po które sięgają uczniowie – czytamy we wstępie autorstwa Doroty Obidniak. - Z doświadczeń autorów/ek książki wyłania się obraz szkoły, daleki od doskonałości. Szkoły, w której wprawdzie „wygospodarowuje się” miejsce dla niepełnosprawnych, ale wyraźnie brak go w sercach i umysłach wielu aktorów szkolnego teatru. W tej szkole jest oczywiście miejsce dla uczniów i uczennic różnych wyznań, ale supremację religii katolickiej podkreśla się na każdym kroku. To szkoła, w której demonstrowanie własnego statusu materialnego stało się normą, a bieda wstydliwie stara się trzymać w cieniu. W tej szkole dziewczęta i chłopców uczy się tych samych przedmiotów, ale nie tak samo wierzy się w ich możliwości. To szkoła, która za swój obowiązek uważa kształtowanie „prawidłowej” dziewczęcości i chronienie uczniów przed ich własną seksualnością, szkoła, w której nie używa się pojęć „orientacja seksualna” czy „płeć kulturowa”, uznając je za wymysł społecznych szkodników.
(opis ze strony Wydawcy)