Bibliografia
Okładla dla

Czy wyrażam się jasno?Wydawca MENCAP,
Londyn, 2000
Liczba stron32
Link do publikacji

Hasło słownikowe Teksty łatwe do czytania

Wielu ludzi uważa, że osobami z niepełnosprawnościˆ intelektualną trzeba się przede wszystkim opiekować, bo słabo rozumieją otaczający świat, nie potrafią na ogół sprawnie czytać i słowa pojmują niedokładnie, a wszystko to przyczynia się do trudności w korzystaniu przez nich z informacji i kłopotów z rozwiązywaniem problemów. Konsekwencjąˆtakiego podejścia jest uporczywe roztaczanie opieki, która miałaby „odciążać” osoby niepełnosprawne od wysiłku myślenia. Wiemy, że człowiek tak traktowany stopniowo staje się rzeczywiście niezaradny, zagubiony, wycofujący się i uzależniony od innych.
Czy tak musi być?
Na szczęście doświadczenie wskazuje, że w tej dziedzinie, jak i w wielu innych, możliwości osiągnięcia sukcesu przez osoby z niepełnosprawnościˆ intelektualną są duże. Obserwujemy, że - gdy mająˆ one możliwość systematycznego praktykowania samodzielności - choćby ze wsparciem, wykazują większe zapotrzebowanie na informację a zjawisko to jest objawem ich rozwoju.
Chcąc rozwiązaćproblem nie chroni się pod parasolem opieki, lecz zachowujˆ się aktywnie, szukajˆ wiadomości. Bardzo ważne jest, aby były w tym wzmacniane i otrzymywały niezbędnąˆpomoc. Równie istotne jest, aby informacja, która jest im potrzebna była przystosowana do ich specyficznych trudności, to znaczy aby stała się dla nich zrozumiała.”
(ze Wstępu)

Spis treści
Kilka słów na początek
Jasne wyrażanie się
Pierwsze kroki w kierunku uprzystępnienia słowa pisanego
Używanie prostego języka
Rozplanowanie tekstu i rysunków na stronie
Wykorzystanie rysunków, zdjęć i symboli
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu jasnego wyrażania się
Przykłady
Użyteczne lektury
Deklaracja Warszawska