Bibliografia
Okładla dla

Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznymRedakcja Anna Jakoniuk-Diallo , Hanna Kubiak
Wydawca Wydawnictwo DIFIN,
Warszawa, 2011
ISBN978-83-7641-512-3
Liczba stron211


Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Wspólna zabawa, koleżeństwo, przyjaźń, miłość, małżeństwo, wreszcie śmierć są doświadczeniami, które dotyczą ludzi bardziej i mniej sprawnych, a zachodzą w przestrzeni społecznej. One stanowią o sensie naszego istnienia. O nich właśnie opowiada ta książka. W części pierwszej Czytelnik jest prowadzony przez kolejne etapy rozwoju społecznego człowieka, przy czym każdy rozdział zawiera informacje dotyczące: - specyfiki kontaktów z innymi ludźmi w danym okresie rozwojowym; - tego, jak niepełnosprawność może zakłócać społeczne kontakty; - w jaki sposób można wspierać dziecko/dorosłego w trudnej sztuce bycia z innymi. Z tekstów wyłania się portret osoby z niepełnosprawnością, przy czym jest to obraz niejednoznaczny. Każda niepełnosprawność, jej rodzaj i zakres w odmienny sposób wpływają na kształt relacji z innymi. W niniejszej publikacji Autorzy przedstawili problemy osób z niepełnosprawnością, w oparciu o własne doświadczenia praktyczne i naukowe. W części drugiej Autorki dotykają wybranych egzystencjalnych problemów człowieka. Piszą o tym, co nas jako ludzi konstytuuje; o wielkim pragnieniu i zdolności zawierania przyjaźni, o szczęściu i cierpieniu wpisanym w miłość, o lęku przed śmiercią, o odwadze wobec śmierci i potrzebie wsparcia udzielanego przez bliskich, z którego niekiedy ta odwaga wypływa.
(ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Wstęp

CZĘŚĆ I. Rozwój społeczny – od niemowlęctwa do późnej starości

Rozdział 1. Wiek niemowlęcy – pomiędzy brakiem więzi a zaufaniem do ludzi
Maria Magdalena Stec

Rozdział 2. Wiek poniemowlęcy– pomiędzy biernością a radością sprawcy
Hanna Kubiak

Rozdział 3. Wiek przedszkolny – pomiędzy wyobcowaniem a grupą rówieśniczą
Beata Tylewska-Nowak

Rozdział 4. Wiek szkolny– pomiędzy samotnością a przyjaźnią
Anna Jakoniuk-Diallo

Rozdział 5. Adolescencja – pomiędzy tożsamością negatywną i egocentryzmem a niezależnością i „byciem dla”
Anna Drozdowicz

Rozdział 6. Dorosłość – pomiędzy zależnością a wolnością
Agnieszka Żyta

CZĘŚĆ II. O tym, co najważniejsze – przyjaźń, miłość w życiu osób z niepełnosprawnością

Rozdział 7. O przyjaźni w życiu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Katarzyna Pawelczak

Rozdział 8. Bezdroża rozwoju. Doświadczenia partnerskie, małżeńskie i rodzicielskie i ich znaczenie w życiu osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – studium przypadku
Magdalena Grütz

Rozdział 9. Szczególne spojrzenie młodzieży niesłyszącej na śmierć
Katarzyna Plutecka