Bibliografia
Okładla dla

Corporate Social Responsibility. National Public Policies in the European UnionWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2012
ISBN78-92-79-19720-8
Liczba stron80


Kompendium pokazuje różne rodzaje narzędzi stosowanych w państwach członkowskich, zarówno instrumentów prawnych (prawodawstwo), ekonomicznych i finansowych (ulgi i zachęty) oraz informacyjnych (kampanie podnoszące świadomość) i partnerskich (angażujących różnych interesariuszy), jak również "hybrydowych" (stanowiących kombinację powyższych).
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Foreword
List of Abbreviations
1. Introduction
2. CSR-supporting Policy Frameworks in the EU
3. Socially Responsible Supply Chain Management with Particular Emphasis on Human Rights
4. CSR Reporting and Disclosure
5. The Potential of CSR in Tackling Climate Change
6. CSR in Small and Medium-sized Enterprises
7. Socially Responsible Investment
8. CSR and Education
9. Green, Social and Sustainable Public Procurement
Appendix I: Country Overview
Appendix II: Links