Bibliografia
Okładla dla

Compilation of caselaw on the equality of treatment between women and men and on non-discrimination in the European Union (third edition)Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2010
ISBN978-92-79-14247-5


Obszar Prawo

Publikacja prezentuje orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od 1971 roku w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, jak również niedyskryminowania. W każdym przypadku przedstawione jest tło, kwestie przedstawione Trybunałowi oraz wyrok końcowy. Pierwsza część publikacji dotyczy równego traktowania kobiet i mężczyzn. Druga prezentuje orzecznictwa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.


SPIS TREŚCI
Chronological table of rulings
Alphabetical table of rulings
Keyword index
FIRST PART — CASE LAW IN RELATION TO EQUALITY BETWEEN MEN AND WOMEN
SECOND PART — CASE LAW IN RELATION TO NON-DISCRIMINATION